Detail práce

"Approaching the End of a Tunel: Shareholder Protection and private Benefits of Control in the Czech Republic"

Autor: PhDr. Filip Hájek
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
Konzultant: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 91
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato rigorózní práce se zabývá problémy zmocnění, které jsou vlastní korporacím a jejich řešeními pomocí práva obchodních společností. Zaměřuje se na dva specifické problémy zmocnění a probírá možná řešení, která se uplatňují ve světě. Dále podává přehled jak k těmto problémům přistupovalo české obchodní právo a regulace po roce 1990. Poté představuje koncept 'privátních benefitů z kontroly' a pomocí něj měří kvalitu práva a regulace v České republice. Dochází k závěru, že kvalita práva a regulace se výrazně zlepšila a dosahuje hodnot srovnatelných se západoevropskými zeměmi.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY