Detail práce

"Integrace evropských akciových trhů "

Autor: PhDr. Hana Bartůňková
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 137
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato rigorózní práce se zabývá postupující integrací akciových trhů v Evropské unii. Po teoretické části, kde je objasněn význam akciové trhu pro ekonomiku a přínosy plynoucí z jeho integrace, je zkoumána dosažená úroveň integrace akciových trhů. Nejprve je analyzován význam tří překážek integrace akciového trhu: legislativního rámce evropských akciových trhů, vysokých nákladů na přeshraniční obchody a měnového rizika. Ukazuje se, že současný legislativní proces je schopen vytvořit integrovaný akciový trh, přestože vynucování schválené legislativy a koordinace dohledu nad akciovým trhem zůstávají problematické. Přetrvávající bariérou integrace jsou však vysoké náklady, kde ani vlna fúzí evropských burz, clearingových center a centrálních depozitářů nevede ke snížení nákladů, a měnové riziko spojené s obchodováním v zahraniční měně. Přes tyto problémy práce potvrzuje hypotézu, že integrace akciových trhů postupuje k jednotnému akciovému trhu.
Ke stažení: 829_rigoprace.txt

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY