Detail práce

"Warrant aneb opce pro drobne investory"

Autor: PhDr. Petr Gapko
Rok: 2006 - zimní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 84
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V posledních dvou desetiletích došlo v Evropě ke vzniku trhu s opčními kontrakty, který je zaměřený na retailové investory. Opční kontrakt, který měl vyhovující vlastnosti stát se hlavním předmětem obchodování na tomto trhu byl warrant. Tato práce se snaží popsat warrant obchodovaný na burzách cenných papírů
ze všech možných perspektiv a úhlů pohledu. Velká část práce je přitom věnována možnostem a způsobům oceňování opčních kontraktů, protože pro pochopení struktury opce nebo warrantu je nutné pochopit způsob,jakým se tento cenný papír oceňuje. Novinkou je používání oceňovacích modelů založených na alternativních rozděleních. V našem případě se alternativním rozdělením stává
třída zobecněných hyperbolických rozdělení, která vykazuje skvělé výsledky při popisu reálných dat z burz. Samotné použití této třídy rozdělení je však matematicky velmi náročné. Nicméně po zvládnutí matematických záludností se otevírá prostor pro přehodnocení dosavadního přístupu k popisování výnosů
na české burze. Samotné ocenění je předvedeno na warrantech vypsaných na českou akcii ČEZ.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY