Detail práce

Korupce v tranzitivních ekonomikách

Autor: Bc. Radek Bulva
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Konzultant: Mgr. Roman Pazderník
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 73
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na jednu ze závažných institucionálních slabin transformace, velký rozsah korupce. Naším cílem je zjistit, zda jsou to základní principy ekonomické transformace, liberalizace a privatizace, nebo zda jsou to jiné faktory společné tranzitivním zemím, které přispívají k rozkvětu korupce. Při naší analýze postupujeme v několika krocích. Nejprve zkoumáme korupční šablony v socialistické ekonomice jako možný zárodek současného stavu. Poté přecházíme k procesům privatizace a liberalizace. Jako klíčovou pro šíření korupce shledáváme kvalitu definování vlastnických práv po privatizaci a konzistentní postup v liberalizačních reformách. Ve třetím kroku se zabýváme společensko-politickými faktory. Poslední část práce je věnována modelování vlivu korupce při reformním pokroku a v situaci špatně definovaných vlastnických práv. Závěr, ke kterému jsme v této práci došli, je takový, že ekonomická transformace sama o sobě není hlavní příčinou korupce v tranzitivních ekonomikách. Daleko závažnější je v tomto směru nedokonalé institucionální prostředí
Ke stažení: Bakalářská práce Radek Bulva

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY