Detail práce

Remittances: the service provider perspective

Autor: PhDr. Jan Zika
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant: Mgr. Magda Pečená Ph.D.
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 202
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce zkoumá mezinárodní remitence (tj. přeshraniční platby přistěhovaleckých pracovníků) z pohledu existujících nebo potenciálních poskytovatelů těchto plateb. Je v ní vysvětlen jejich ekonomický význam a dopad, charakterizováni spotřebitelé, kterých se tyto platby dotýkají, a jejich chování, popsán proces provedení remitenční transakce, a klasifikovány a porovnány mechanismy převodu. Práce také analyzuje světové toky remitencí a spotřebitelské náklady. Jsou zde shrnuty výsledky výzkumu trhu poskytovatelů remitenčních převodů, prozkoumány reprezentativní příklady existujících platebních služeb a identifikovány kategorie poskytovatelů. Dále práce hodnotí obchodně strategické pozice existujících druhů služeb a identifikuje faktory, které by měly odlišovat úspěšné poskytovatele. Na závěr je zhodnocena obchodní příležitost pro poskytovatele inovačních služeb.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY