Detail práce

Four Essays on the Economics of Migration

Autor: PhDr. Wadim Strielkowski, Ph.D. (10.12.2007)
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Jazyk: Anglicky
Stránky: 147
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato disertační práce se skládá ze čtyř samostatných empirických studií, které spojuje společné téma migrace.
První studie se zabývá politicko-ekonomickými modely pracovní migrace v podmínkách jednotného trhu. Různé režimy mezinárodního obchodu slouží jako ilustrace k vysvětlení spotřebitelského přebytku a tzv. „sklon k migraci“ je zaveden a používán jako nástroj k vysvětlení nevyrovnání mezd na jednotném trhu.
Druhá studie se soustřeďuje na migrační potenciál a „sklon k migraci“. Snaží se zejména prosadit názor, že migrace v různých zemích je podmíněna různými faktory a že každá země má zřejmě svůj unikátní migrační potenciál.
Třetí studie se věnuje problematice migrací vzešlých z regionálních nebo mezinárodních integračních procesů. Migrační studie často neumějí najít odpověď na otázku, proč i přes existenci velkých rozdílů v ekonomickém rozvoji mezi zeměmi zůstávají migrace na nízké úrovni. Jako příklad takové modelové situace je použit případ slovensko-české migrace po rozpadu Federace.
Čtvrtá studie stručně přibližuje problematiku azylových migrací slovenských Romů do České republiky. Testuje, mezi jiným, jaký vliv na migrace má etnická nebo národnostní příslušnost.
Ke stažení: Disertace Wadima Strielkowskeho

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB