Detail práce

Zajištění stáří navzdory státnímu sociálnímu systému

Autor: PhDr. Drozd Zdeněk
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: Ing. Monika Hollmannová
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 112
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je analýza jednotlivých možností, které má jedinec, jenž se rozhodne postarat se o zajištění dostatečných příjmů v důchodu vlastními silami. Nejprve je v práci stručně popsán vývoj důchodových systémů ve světě i v České republice se zaměřením na současné problémy způsobené zejména zhoršující se demografickou situací.
V hlavní části práce jsou pak analyzovány jednotlivé nástroje finančních a kapitálových trhů, které mohou v průběhu života zhodnocovat prostředky a pomoci tak naspořit dostatečnou sumu k zajištění důchodu. Uvedené alternativy jsou poté aplikovány na případ průměrného jedince, který je na počátku pracovní kariéry a jehož potenciální krize důchodového systému zasáhne v plné míře.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY