Detail práce

Plnění základních informačních povinností českými obchodními společnostmi

Autor: PhDr. Tomis Adam
Rok: 2008 - zimní
Vedoucí: doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 130
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato rigorózní práce představuje empirickou analýzu toho, v jaké míře je plněna zákonná informační povinnost zveřejňovat účetní závěrky, výroční zprávy a další informace neúčetní povahy – zprávy o vztazích a ovládací smlouvy – českými kapitálovými obchodními společnostmi. Text je členěn do tří hlavních částí. První shrnuje teoretickou diskuzi o potřebě zákonných informačních povinností, především jako nástroje na ochranu věřitelů společností s omezenou odpovědností společníků. Druhá diskutuje současnou českou právní úpravu těchto povinností, na jejímž základě je pak v části třetí provedena vlastní empirická analýza, která je založena na datech získaných přímo z elektronické databáze českého obchodního rejstříku.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY