Detail zprávy

Anketa: Lze zvládnout IES a další školu?

03.03.2020

Protože naše současné i budoucí studenty zajímá, zda lze studium na IES skloubit se studiem jiné vysoké školy, uspořádali jsme mezi našimi studenty na toto téma anketu. Zúčastnilo se jí 27 respondentů, kteří dvě vysoké školy momentálně studují nebo donedávna studovali.

Z průzkumu vyplynulo, že většina z účastníků ankety studuje obě vysoké školy v bakalářském programu – celkem 61,5 %. Několik studentů je na obou školách v navazujícím magisterském programu, nebo na jedné škole v bakalářském, a na druhé v magisterském programu (obě skupiny po 19,2 %).

Studenti IES nejčastěji jako druhou školu zvolili VŠE (29,6 %), PF UK a MFF UK (obě po 18,5 %) a FF UK (11,1 %). K dalším uváděným vysokým školám patří ČVUT, FSV UK, VŠCHT a PřF UK.

Typickou motivací ke studiu dvou VŠ je skutečnost, že studenti mají více zájmů, případně se nemohli rozhodnout, který obor zvolit (obojí uváděli v 37 % případů). K dalším zmíněným důvodům patřil fakt, že je daný student/ka studijní typ, potřebuje pro zamýšlenou kariéru oba obory nebo druhou školu bere jako rezervu, kdyby neuspěl/a u zkoušek. Motivací také může být snaha prohloubit si znalosti ekonomie či zjištění, že původně zvolený obor nebyl pro daného studenta ta pravá volba.

Od absolvování dvou vysokých škol studenti obvykle očekávají, že využijí oba obory v praxi (v 48,1 % případů), anebo naopak že druhý obor využijí okrajově nebo vůbec (v 40,7 % případů). Část studentů předpokládá, že dokončí jen jednu ze studovaných škol.

Na IES studenti dvou vysokých škol nejlépe hodnotí studijní program, propojení teorie a praxe, výuku v angličtině, reputaci IES, uplatnění absolventů a studentský kolektiv. Na druhé studované škole oceňují vyhovující studijní program, reputaci školy, více prostoru pro trávení času studentů či relativní časovou nenáročnost studia vzhledem k dobré využitelnosti oboru.

Níže uvádíme zajímavé komentáře respondentů ankety ke konkrétním kombinacím studovaných škol (citace byly redakčně kráceny).

 

IES + VŠE

 • Na IES mám pocit, že škole a vyučujícím na mém studium záleží a zajímají se o něj. IES zároveň poskytuje propojení ekonomické teorie, matematického aparátu, ekonometrie a financí. Výuka na NF VŠE se zaměřuje na ekonomickou teorii, hospodářskou politiku a základy ekonometrie, ale je zde problém se specializací studia (absence některých kurzů, velmi omezená možnost si takové předměty zapsat jinde atd.). Nevýhodu IES/UK vidím v nedostatečných prostorách pro studium a trávení volného času studentů a v nepřehledném informačním studijním systému. 
 • IES je viac prakticky zameraná než VŠE.
 • Na IESu vidím pozitivum v kvalitě výuky, ale není zde dostatečné množství specializovaných předmětů na problematiku, kterou se chci v budoucnu zabývat, proto zároveň studuji VŠE, kde je výuka více zaměřená na fakta a neřeší příliš vzájemné souvislosti. Oproti tomu předměty na IESu jsou více zaměřeny na pochopení konceptů a kritické myšlení.
 • Náročnost IES je velmi vysoká, možná školu nezvládnu dokončit. Obecně studium dvou škol najednou nevnímám jako dobrý krok.
 • Pozitivum: Pokud studujete první rok Bc na VŠE ve chvíli, kdy studujete druhý rok Bc na IES, tak pak tato druhá škola je pro vás velmi lehká, na testy téměř není potřeba se učit, můžete si zapsat zajímavé předměty navíc, přiblížit se tak i k titulu Ing. Negativum: už se nedozvíte téměř nic navíc oproti IES.
 • Největší pozitivum na IESu shledávám v lidském faktoru. Kdykoliv jsem se začal s někým bavit, hned jsem mohl poznat, že je to velmi chytrý student s širokým rozhledem. Díky komorní atmosféře jsou studenti v mnohem intenzivnějším kontaktu. Velké plus také vidím v reputaci Univerzity Karlovy a v jakési záruce IESu, že pokud ho někdo vystuduje, prokáže zcela bezpochyby velké schopnosti. S tím ale také bohužel souvisí velké minus, a to jakási „namyšlenost lidí“. Spousta studentů si myslí, že IES je nejlepší a jediná dobrá škola v oblasti ekonomie a byznysu. Další minus vidím v předimenzované matematice. Ne nadarmo se o IESu říká, že půlka předmětů je matematika a druhá půlka je jen skrytá matematika. 
 • Co se týče studia dvou vysokých škol, kdy jedna z toho je IES, tak pokud student chce dělat i něco jiného než jen sedět ve studovně a učit se, je to poměrně náročné. Začíná to již samotným vytvářením rozvrhu, kdy ten na IESu není příliš flexibilní kvůli malému počtu studentů. Dále se musí nějak skloubit zkouškové období, což je také obtížné, jelikož vyučující na IESu nevypisují mnoho termínů (opět taková „daň“ za komorní školu). Tedy pokud chce člověk studovat dvě vysoké školy, zcela jistě musí vybrat tu druhou opačného charakteru než je IES – ve smyslu velmi flexibilního rozvrhu a termínu zkoušek. Také bych doporučil studovat v prvním ročníku pouze jednu školu a „rozkoukat se“, zjistit, jak je co náročné a druhou školu si přidat až druhý rok.

 

IES + PF UK

 • Studium Právnické fakulty UK k IES hodnotím jako velmi prospěšné. Velkým faktorem je značný průnik obou oborů i to, že oba využívám v praxi v zaměstnání. Výhodou je relativní volnost obou škol, která mi dovoluje každý semestr vhodně poskládaný rozvrh. Negativem je nárazové zahlcení prací obzvláště před a během zkouškového, kdy se některé týdny může sejít výrazné množství práce. 
 • IES je intenzivní hlavně během semestru, práva jsou v zásadě otázkou zkouškového. IES má mnohem komornější atmosféru a soustřeďuje víc schopné a motivované studenty. Také z karierního hlediska nabízí více možností (co do diverzity potenciální práce anebo možností vycestovat do zahraničí) a lepší platové ohodnocení.
 • Vyhovovalo mi, že zatímco IES znamenal spoustu práce přes semestr, na Právnické fakultě se studentská práce koncentrovala do zkouškového období.
 • Studium na IES je rozhodně náročnější než na PF UK, ale také mnohem přínosnější. Právnická fakulta je především o memorování informací. IES se zaměřuje více na rozvoj schopností studenta. Především výuka matematiky dost změní způsob, jakým člověk uvažuje. Navíc orientací na domácí úkoly a písemné zkoušky je IES hodně napřed a je bližší školám v západní Evropě. Pokud člověk vyloženě netouží po právnické profesi, PF UK nemůžu doporučit. Obzvláště pokud inklinujete k modernímu typu studia, jaké je na IES.

 

IES + MFF UK

 • Skloubit obě školy je časově náročné, ale některé předměty mi jsou uznávány, a to oceňuji. Nejvíce bych chtěl na IESu oproti Matfyzu vyzdvihnout výbornou nabídku jazykových kurzů, zahraničních pobytů a následnou návaznost dalšího zahraničního studia.

 

IES + FF UK

 • Hrozně bych si přála, aby o studiu dvou škol bylo více informací, nebo aby se s tím vázala nějaká podpora od školy. Je to velmi časově náročné, a když do toho chce student ještě pracovat, nezbyde mu žádný volný čas.
 • IES nevyžaduje docházku, takže lze jednoduše kombinovat s jiným studijním programem. Nicméně studium další školy má smysl jen v případech, kdy student odbočí z plánu, pro který je IES navržen. V případě, že si chce záznamem o škole zlepšit svůj životopis, je dle mého názoru lepší tento čas investovat do stáží či práce na částečný úvazek.
 • Moje druhé studium je filologie, tudíž něco úplně jiného. Na IES mi chyběly humanitnější předměty. Naopak při studiu struktur jazyka mohu uplatňovat „analytický/logický“ přístup, který jsem si osvojila v předmětech na IES.

 

IES + ČVUT

 • Kromě bakalářského programu na IES studuji na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Tato kombinace mi od počátku přišla extrémně zajímavá s ohledem na to, jak často se poznatky v jednom z oborů míjí s poznatky ve druhém, přestože by jejich spojení mohlo mít úžasné využití. Důvodem obvykle bývá nedostatečná znalost programování ekonomů a zcela jinak nastavené myšlení akademiků v oblasti počítačových věd, kteří nejsou v průběhu studií vedeni k modelování a nejsou u nich rozvíjeny analytické dovednosti. Existuje ale důvod, proč drtivá většina studentů technických oborů nestuduje dvě vysoké školy současně, a tím je časová náročnost v průběhu semestru. V prakticky každém předmětu na ČVUT lze očekávat náročné týdenní úkoly, plnění zápočtů a povinnou docházku na všechna cvičení bez možnosti jediné absence. ČVUT mi připadá jako „velká střední škola“, i s ohledem na zcela nerovné postavení učitel-student. IES své studenty tolik neomezuje a veškerá interakce probíhá na kolegiální úrovni, což vytváří mnohem lepší atmosféru. Studium počítačových věd mě ale nesmírně baví a ani trošičku nelituji toho, že mu věnuji takové množství času.
 • Studium další školy bych pro IES nedoporučil. IES na mě působí jako velmi kvalitní – tudíž náročná – škola s dostatečným množstvím možností, jak si rozšiřovat obzory mimo standardní kurikulum. Pokud člověk chce školou nejenom projít, ale i získat skutečné znalosti a mít odpovídající studijní výsledky, jedná se o studium na plný úvazek. 

IES + PřF UK

 • Na přírodovědě mi vyhovuje výuka tělocviku, která bohužel na FSV není (pouze omezený počet míst na jiných fakultách). Na IES oceňuji výuku jazyků a značnou míru internacionalizace. Také mi velmi vyhovuje komorní kolektiv – paradoxně je zde lepší parta (možná i díky E-GO) než oproti přírodovědě, kde nás je podstatně méně.

   

IES + FSV UK

 • Obě školy (IPS, IES) jsem začal studovat ve stejnou dobu a k tomuto rozhodnutí mne vedla moje nerozhodnost. Kdyby se výuka politologie více zaměřovala na statistiku, datovou analýzu či kvantitativní metody, asi bych se rozhodl IES ukončit. Jenže tomu tak není, a proto vidím v IES důležitý doplněk ke studiu politologie.

 

Autor - Mgr. Ema C. Stašová


Galerie

Zobrazit celou galerii

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY