Detail zprávy

PRIMUS: Projekt Ekonomie energetiky a politiky životního prostředí uspěl a bude prodloužen

30.07.2020

Blahopřejeme našim kolegům z IES k prodloužení financování projektu Ekonomie energetiky a politiky životního prostředí v rámci univerzitní soutěže PRIMUS o další dva roky. Z 28 původně podpořených projektů uspěly v žádosti o prodloužení pouze 4 (seznam je k dispozici zde). 

Na projektu pod vedením doc. Zuzany Havránkové se jako seniorní výzkumníci podílí také prof. Karel Janda Dr. Milan Ščasný (vedoucí týmu za COŽP), prof. Anna Alberini a doc. Tomáš Havránek.

Společný projekt IES a COŽP si klade za cíl v rámci nově založené výzkumné skupiny v oblasti energetické ekonomie a ekonomie klimatu (REGEC) prohlubovat znalosti týkající se dopadů klimatických a energetických politik na prostředí, vyučovat a školit studenty na několika součástech UK, podpořit mezinárodní spolupráci a zvýšit kvalitu vědeckých výstupů. 

Výzkum v rámci projektu se týká spotřebitelské poptávky a analýzy preferencí se zaměřením na energeticky úsporné chování a tzv. energy efficiency paradox. Zároveň usiluje o rozvoj nových a zlepšování stávajících nástrojů pro modelování ekonomických, distribučních a environmentálních dopadů politik, a to včetně modelů dílčí rovnováhy, analýz substituce faktorů nebo modelování nákladů snižování emisí.

Téma propojení ekonomie, energetiky a klimatických změn, je pro výzkumníky z IES důležité dlouhodobě, což ukazuje i zapojení našich kolegů do několika mezinárodních projektů a grantů, kde probíhají výzkumy v této oblasti ve spolupráci s prestižními zahraničními pracovišti, např. GEMCLIME, GEOCEP nebo GAČR EXPRO. 

 

 

 

Autor - Barbora Holková

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance