Detail zprávy

Velká obhajoba disertační práce Václava Brože

16.09.2020

 Ve středu 30. 9. 2020 se od 17:00 hodin v místnosti 314 uskuteční velká obhajoba disertační práce. Václav Brož bude obhajovat svou práci "Topics in central banking". Více informací zde.

Obhajoba proběhne v hybridním módu, kdy student a komise jsou přítomni na IES a všichni ostatní jsou srdečně zváni připojit se online prostřednictvím následujícího linku v Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjU1MTdhZTUtOTI5Zi00NTA1LTg5NDAtMTA0ZTc2NzNjOTBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22ae6c103a-d795-4a3a-a44d-e68dd0d0117e%22%7d

 

Autor - Mgr. Dominika Špolcová

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance