Detail zprávy

Navrhujte kandidátky a kandidáty do Akademického senátu FSV UK

22.10.2020

Ve dnech 24. - 25. listopadu 2020 se uskuteční volby do Akademického senátu FSV UK na volební období 2021 - 2023. 
Hlasování bude probíhat elektronicky v časovém rozmezí 24. 11. od 9:00 až 25. 11. do 18:00. 

Akademický senát bude v nové sestavě rozhodovat mimo jiné o příštím vedení celé fakulty, i proto doufáme, že se z řad studentů i pedagogů najdou kandidáti, kteří mají chuť a elán reprezentovat IES a podílet se aktivně na udržení toho, co je u nás na fakultě dobré a zlepšení toho, co lze vylepšit. Pokud víte o vhodném budoucím senátorovi či senátorce, případně sami kandidaturu plánujete, postupujte prosím podle pokynů níže:

Řádně vyplněný a podepsaný návrh kandidáta odevzdávejte k rukám Volební komise prostřednictvím podatelny FSV UK v budově Hollaru v termínu od 12. října 2020 9:00 do 6. listopadu 2020 do 14:30. Návrhy podané po tomto termínu, návrhy podané mimo podatelnu nebo návrhy neobsahující všechny potřebné náležitosti dle Volebního řádu AS FSV UK, Čl. 4 nebudou do voleb zaregistrovány.

Formulář návrhu kandidátů

Úřední hodiny podatelny se mohou v závislosti na aktuálních opatřeních měnit. Sledujte prosím aktuality na webu FSV UK. 

Návrhy lze zasílat také poštou na adresu:

Volební komise AS FSV UK

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Praha 1

Autor - Barbora Holková

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance