Detail zprávy

Petr Janský prezentoval v Evropském parlamentu výzkum na téma škodlivých daňových praktik

15.12.2020

Na začátku prosince byl náš kolega, doc. Petr Janský jedním z řečníků v panelové diskusi Evropského parlamentu 
"Do harmful tax practices within and outside the EU create distortions of competition in the Single Market?” 
na téma škodlivých daňových praktik v rámci EU i mimo ni.

Členové podvýboru pro daňové záležitosti (FISC) zde diskutovali zejména o následujících otázkách:

- Do jaké míry narušují současné daňové praktiky hospodářskou soutěž na jednotném trhu? 
- Jaké legislativní i nelegislativní nástroje máme k dispozici k řešení situace a jak je můžeme vylepšit?

Ve své prezentaci Petr Janský říká, že na zcela jasné odpovědi si budeme muset ještě počkat - mj. na výsledky výzkumu v rámci jeho projektu CORPTAX nebo Evropské daňové observatoře vedené G. Zucmanem a podpořené EP, nicméně už nyní vidíme slibný posun oproti dřívějšku jak v průzkumech, tak ve stanoviscích k problematice - rozvíjí se diskuze o reformě korporátních daní, máme již k dispozici důkazy o vyhýbání se jejich placení a přesouvání zisku. To je škodlivé hned několika způsoby: Snižuje vládní příjmy, zvyšuje daně ostatním poplatníkům, znevýhodňuje malé a střední podniky a zvyšuje koncentraci průmyslu.
Zatím nejspolehlivějším ukazatelem toho, kolik reálně nadnárodní společnosti platí na daních, je skutečná daňová sazba, a její sledování je spolu se sledováním přesunů zisku vhodná alternativa k současným kritériím seznamu nespolupracujících daňových jurisdikcí (tzv. blacklistu) EU.
Ten podle výzkumů Petra Janského nyní neposkytuje dostatečně užitečnou odpověď na otázku, které země jsou odpovědné za škodlivé daňové praktiky mimo EU - země na černé listině tvoří jen malé procento veškerého přesouvání zisku a mohou naopak odvádět pozornost od nejškodlivějších daňových rájů, jakými jsou například Kajmanské ostrovy. 

Kompletní záznam panelové diskuze s konkrétními čísly a příklady si můžete pustit zde: https://bit.ly/2VqAmYz
Vystoupení Petra Janského začíná v čase 9:08. Následuje diskuze s poslanci do 10:26.

Článek s upraveným přepisem této prezentace, který vyšel v anglickém jazyce v předním profesním časopise Tax Notes International
pro vás autor 
Petr Janský zpřístupnil zde. 

Na výzkumu, ze kterého ve svém příspěvku pro EP čerpal, se podíleli mj. také
Javier Garcia - BernardoThomas TørsløvAlex Cobham či Miroslav Palanský
Pokud vás téma mezinárodní daňové problematiky a spravedlnosti zajímá dlouhodobě, doporučujeme sledovat výše uvedené účty na Twitteru.

Autor - Barbora Holková

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance