Detail zprávy

Studenti a absolventi IES získali ceny ČSE

05.12.2020

Česká společnost ekonomická (ČSE) každoročně vyhlašuje soutěž o ceny Mladý ekonom.
Do té se mohou přihlástit  čeští občané nebo řádní studenti vysokých škol v České republice do 30 let věku zasláním jedné své původní odborné práce v rozsahu do 30 stran. Práce na prvních třech místech získávají finanční odměnu.
Prezident společnosti může dále udělit Cenu Karla Engliše za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou.

Těší nás, že v obou kategoriích pravidelně vídáme oceněné práce našich studentů a absolventů. 
V letošním roce uspěli tři studenti doktorského programu na IES - Marek Šedivý Dominika Ehrenbergerová a Josef Bajzík.
Hlavní cenu Mladý ekonom získal absolvent bakalářského programu na IES Bruno Baránek

Ceny ČSE 2020:

 • Mladý ekonom roku 2020 - hlavní cena:
  Bruno Baránek s prací “Quality of governance and design of public procurement”. 

  Bruno Baránek nyní studuje doktorský program na Princetonské univerzitě v USA, kde se věnuje oblasti vládních intervencí a veřejným financím. Jeho rozhovor s Petrem Janským nejen o vítězné práci si můžete přehrát zde.

  Práce vyhodonocená porotou jako nejlepší se zabývá optimální regulací trhu veřejných zakázek. S použitím strojového učení, kauzálních odhadů a strukturálního modelu ukazuje, že zadavatelé veřejných zakázek se v ČR nechovají optimálně. Zadavatelé dostatečně neinvestují do kvality projektů, vybírají špatné dodavatele a často podléhají vlivu firem. Empirické analýzy ukazují, že zlepšení institucionálního prostředí státní správy by vedlo k úsporám ve výši 2% HDP. Lepší regulace, která by omezila pravomoci zadavatelů, ale zároveň zavedla objektivní kritéria kvality, by mohla ušetřit přes 1% HDP. Kvalita institucionálního prostředí je tak klíčová pro nastavení regulace. Regulace, která by fungovala v českém prostředí, by snížila efektivnost trhu v zemích s lepšími institucemi.
 • Mladý ekonom roku 2020 - 3. místo:  
  Marek Šedivý  s prací  “Mortality shocks and household consumption: The case of Mexico”. 
  Jeho práce se zabývá vlivem úmrtí člena domácnosti na vývoj její spotřeby. Na rozdíl od většiny předchozích studií zabývajících se touto problematikou rozlišuje mezi typy úmrtí na základě charakteristik zemřelého, což má významný vliv na spotřebu.
 • Cena Karla Engliše zabývající se českou hospodářskou politikou:
  Dominika Ehrenbergerová a Josef Bajzík (IES a ČNB) s prací „The Effect of Monetary Policy on House Prices – How Strong is the Transmission?“
  V této práci se zabývají vlivem měnové politiky na ceny nemovitostí prostřednictvím meta-analýzy obsáhlé empirické literatury, která reportuje často rozdílné výsledky. Z 31 studií sbírají více jak 1400 odhadů efektu krátkých úrokových sazeb na ceny nemovitostí. Syntéza výsledků ukazuje, že nárůst úrokové míry o jeden procentní bod průměrně snižuje ceny nemovitostí o 0.7 % po jednom roce. Po očištění o publikační selektivitu zůstává efekt monetární politiky na jejím horizontu signifikantní. Ve studii dále identifikují několik významných aspektů vysvětlující rozdíly v reportovaných odhadech, což je důležitým výsledkem pro tvůrce monetární politiky. Práce je přínosná především v současném dlouhém období nízkých úrokových sazeb a vysokého růstu cen nemovitostí.

Ceny budou slavnostně předány na XI. bienální konferenci ČSE, která se bude konat 14.–15. května 2021 na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Kompletní přehled všech cen a podrobné informace lze nalézt na stránkách ČSE zde.

Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

 

Autor - Barbora Holková

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance