Detail zprávy

Online výuka a formy SZK v LS 2020/21

17.02.2021

Předměty v následujícím letním semestru 2020/2021 na IES budou vyučovány a zkoušeny online.

Pouze v případě, že epidemiologická situace bude dostatečně příznivá (v případě aktuálního systému PES pro školství se jedná o 1. a 2. stupeň PES), se bude u kurzů s 50 a méně zapsanými studenty vyžadovat 1x měsíčně kontaktní setkání, případně tzv. praktická výuka. Toto setkání bude pro studenty dobrovolné. Představit si můžeme typicky tutorial/konzultaci, kde studenti mohou řešit své dotazy.

V této chvíli nicméně není realistické, že by k příznivé situaci umožňující tyto skupinové konzultace došlo dříve než v druhé polovině semestru.

Forma SZK v letním semestru 2020/2021 bude zvolena na základě aktuální epidemiologické situace a bude vyhlášena nejpozději jeden den následující po datu odevzdání závěrečných prací, tj. k 5. květnu 2021 (pro SZK v červnu 2021) a k 28. červenci 2021 (pro SZK v září 2021). Zároveň platí, že studentům se zdravotními důvody (např. infekční onemocnění, karanténa) a se závažnými mobilitními omezeními (např. dlouhodobý pobyt v zahraničí) bude umožněno složit SZK online. Konkrétní instrukce k organizaci SZK budou včas zveřejněny.

Autor - doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance