Detail zprávy

Velká obhajoba disertační práce Petry Valíčkové

14.04.2021

 

Ve středu 21. 4. 2021 se od 9:30 hodin dopoledne uskuteční velká obhajoba disertační práce. Petra Valíčková bude obhajovat svou práci "Three Essays in Development Economics". Více informací zde.

Obhajoba proběhne distančně. Všichni jsou srdečně zváni připojit se online prostřednictvím následujícího linku v Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NThhZDE2M2YtODE2Yi00MjhiLTk2YzItN2RmMzA4OGYwN2Fk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22ae6c103a-d795-4a3a-a44d-e68dd0d0117e%22%7d

 

 

Autor - Mgr. Dominika Špolcová

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance