Detail zprávy

Velká obhajoba disertační práce Hany Džmuráňové

02.06.2021

Velká obhajoba disertační práce Hany Džmuráňové na téma "Interest Rate Risk and Liquidity Risk of Banking Books in the Czech Republic" se bude konat ve středu 16. 6. 2021 od 17:10 v místnosti 314. Více informací zde. Obhajoba probíhá v angličtině.

Na obhajobu se můžete připojit přes Microsoft teams pomocí následujícího odkazu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQwYzE4OTUtYzA4Ni00OTcyLTgwZWQtMDNhYTExZTJjMmRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%2290413cdc-137d-4c39-a5d1-2f6fb3119fb1%22%7d

Autor - Mgr. Lenka Nechvátalová

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance