Detail zprávy

Naši kolegové publikovali v Review of Economic Dynamics

02.06.2021

Článek Tomáše Havránka, Zuzany Havránkové a Dominiky Ehrenbergerové z IES FSV UK a Sebastiana Gecherta z IMK v Düsseldorfu  "Measuring capital-labor substitution: The importance of method choices and publication bias" byl publikován v květnovém čísle prestižního časopisu Review of Economic Dynamics. 

Elasticita substituce mezi kapitálem a prací je klíčovým parametrem, který vyjadřuje, do jaké míry je možné nahradit jeden výrobní faktor za druhý. Její empirické odhady se však v dosavadní literatuře výrazně liší - průměr všech odhadů dosahuje hodnoty 0,9; kterou předpokládá tzv. Cobbova-Douglasova produkční funkce, často využívaná v makroekonomických modelech.
Naši kolegové ve svém výzkumném článku pomocí metaanalýzy ukazují, že dosavadní velkou elasticitu substituce mezi kapitálem a prací lze zdůvodnit tzv. publikační selektivitou, ale také výběrem dat a metod při provádění odhadů. Průměrná elasticita očištěná o tato zkreslení klesá až na hodnotu 0,3. To znamená, že běžně používaná verze Cobbovy-Douglasovy produkční funkce neodpovídá realitě a není tak správnou reprezentací vztahů v ekonomii. 

Článek na síti Twitter zmiňují např. Vitor Constâncio (bývalý viceprezident ECB), Pol Antras (profesore ekonomie na Harvardu), a sdíleli jej např. Olivier Blanchard (MIT), Per Krusell (IIES) , Gianluce Violante (Princeton), Cristiano Cantore (Bank of England) a další.

Nejdůležitější body výzkumu najdete shrnuty také na blogu ČNB, příp. v anglické anotaci níže:

We show that the large elasticity of substitution between capital and labor estimated in the literature on average, 0.9, can be explained by three issues: publication bias, use of cross-country variation, and omission of the first-order condition for capital. The mean elasticity conditional on the absence of these issues is 0.3. To obtain this result, we collect 3,186 estimates of the elasticity reported in 121 studies, codify 71 variables that reflect the context in which researchers produce their estimates, and address model uncertainty by Bayesian and frequentist model averaging. We employ nonlinear techniques to correct for publication bias, which is responsible for at least half of the overall reduction in the mean elasticity from 0.9 to 0.3. Our findings also suggest that a failure to normalize the production function leads to a substantial upward bias in the estimated elasticity. The weight of evidence accumulated in the empirical literature emphatically rejects the Cobb-Douglas specification.

Blahopřejeme k úspěšnému výzkumu a publikaci! 

Autor - Barbora Holková

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance