Detail zprávy

Velká obhajoba disertační práce Hany Hejlové

08.09.2021

Velká obhajoba disertační práce Hany Hejlové na téma "Topics in Real Estate Analysis and Macroprudential Policy" se bude konat ve středu 22. 9. 2021 od 17:10 v místnosti 314. Více informací zde. Obhajoba probíhá v angličtině.

Na obhajobu se můžete připojit přes Microsoft teams pomocí následujícího odkazu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODAwYmI2ODEtYzg5NC00M2Q2LThmZTAtYjU4MTRiMzRiODFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%2290413cdc-137d-4c39-a5d1-2f6fb3119fb1%22%7d

Autor - Mgr. Lenka Nechvátalová

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance