Detail zprávy

Velká obhajoba disertační práce Matěje Opatrného

13.10.2021

 

Velká obhajoba disertační práce Matěje Opatrného na téma "Evaluating Economic Policy Using the Synthetic Control Method" se bude konat ve středu 27. 10. 2021 od 17:10 v místnosti 314. Více informací zde. Obhajoba probíhá v angličtině.

Na obhajobu se můžete připojit přes Microsoft teams pomocí následujícího odkazu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQ1ZjZjMWMtMDdhZS00N2VjLWI3N2EtYzljNTY4OTQxYzUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%2290413cdc-137d-4c39-a5d1-2f6fb3119fb1%22%7d

Autor - Mgr. Lenka Nechvátalová

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance