Detail zprávy

Výuka v ZS 2021/2022: návrat k prezenční výuce

14.09.2021

Milé studentky, milí studenti,

po téměř třech semestrech online výuky vám s radostí oznamujeme, že se v zimním semestru 2021/2022 vracíme ke standardní prezenční výuce, samozřejmě při dodržení všech platných hygienických a epidemiologických opatření. Očekáváme, že se tak budete osobně účastnit přednášek a seminářů.

Pokud se nebudete moci účastnit prezenční výuky z důvodů spojených s Covid-19 (onemocnění, karanténa apod.), informujte prosím vyučující všech kurzů, které si plánujete zapsat. V takovém případě se budete moci účastnit výuky online (přednášky a semináře budou z přednáškových místností simultánně přenášeny, některé předměty mohou mít paralelní online semináře). Link pro možnost online účasti v některé ze standardně využívaných platforem (MS Teams, Zoom, Meet) bude k dispozici na stránce kurzu v SISu. Vyučující si od Vás mohou vyžádat potvrzení se zdůvodněním, proč se nemůžete prezenční výuky účastnit (např. lékařské potvrzení).  

V případě Vaší online účasti počítejte prosím s omezenou možností interakce s vyučujícími během výuky. Namísto toho budou pro Vás přednášející organizovat krátké Q&A online konzultace, a to buď na konci přednášek a seminářů nebo separátně v konzultačních hodinách. 

U předmětů, kde není možné simultánní přenos technicky zajistit (například některé předměty probíhající mimo budovu IES), budou nabídnuty materiály umožňujících samostudium s možností online konzultačních hodin (veškeré materiály budou dostupné online, někde doplněny záznamy loňských přednášek).  

Všechny studijní povinnosti (testy, zkoušky, úkoly) budou v ZS 2021/2022 plnohodnotně plnitelné bez nutnosti fyzické přítomnosti. Podrobnější informace obdržíte v každém kurzu.  

Sledujte prosím aktuální pokyny na webu FSV a webu IES ohledně aktuálně platných covidových opatření (vstup do budov, nošení respirátorů, udržování minimálních vzdáleností apod.). 

Pokud se epidemiologická situace v průběhu semestru změní, prosím buďte připraveni pro možný přechod na plnou online výuku, pokud to bude nutné.

Děkujeme za pochopení a těšíme se brzy na viděnou na přednáškách a seminářích!

Foto: Shutterstock

Autor - Ing. Dagmar Schnellerová

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance