Detail zprávy

CFA Research Challenge: Rozhovor s vítězným týmem

20.04.2022

 

Těší nás, že ani v náročných časech studenti IES nepřestávají vyhledávat aktivity nad rámec výuky a projevovat zájem o soutěže, kde mohou otestovat své vědomosti v praxi a v mezinárodní konkurenci. Nejsou to jen jejich teoretické znalosti, ale také cílevědomost, efektivní způsob spolupráce, prezentační dovednosti, práce se zpětnou vazbou a další schopnosti, které jim pravidelně přinášejí zasloužené úspěchy. 

Studenti Jakub Bobysud, Matej Leško, Peter Palovič a Ondřej Rosický letos vyhráli československé kolo prestižní mezinárodní soutěže CFA Research Challenge. Na konci března se stali také vítězi subregionálního (středoevropského a východoevropského) kola a na začátku dubna dosáhli historicky nejlepšího úspěchu, když se probojovali také do EMEA finále. To se uskuteční na konci dubna. Vážíme si toho, že si členové týmu i v době náročných příprav našli čas podělit se s námi o své dosavadní zkušenosti.

 

Jak jste se o CFA Research Challenge dozvěděli? Co vás motivovalo se přihlásit? 

Jakub: O CFA Research challenge jsem se dozvěděl již před třemi lety na kurzu Company valuation a od té doby jsem o účasti přemýšlel. Obecně mě motivovala možnost zkusit si v malém týmu vytvořit equity research od píky a nahlédnout do přemýšlení jak dalších soutěžících, tak našeho mentora.

Peter: Moja motivácia spočívala v samostatnej analýze firmy od A po Z, vytvorenie modelu, písania Equity Research reportu a prezentácie výsledkov a odporúčania. Ďalej pracovať s databázami ako Reuters alebo Bloomberg a učiť sa od skúsenejších - faculty advisora a mentora. 

Ondřej: Motivací mi byla nová zkušenost a potenciální možnost navázání nových kontaktů.

Matěj: Asi tak ako všetci kolegovia som sa o súťaži dozvedel na kurze Company Valuation a od absolvovania kurzu som vedel, že sa do súťaže rozhodne chcem zapojiť. Mojou primárnou motiváciou bolo nabrať väčšie skúsenosti v komplexnej analýze firmy, pripraviť zhrňujúci report a odprezentovať investičné rozhodnutie. Navyše, možnosť získať nové poznatky a spätnú väzbu od mentora a faculty advisora nemám každý deň.

Znali jste se s ostatními členy týmu už před touto výzvou nebo byla pro vás “teambuildingem” a testem spolupráce až soutěž samotná? 

Jakub a Ondřej: My dva jsme se znali, protože spolu chodíme do stejného ročníku, nicméně myslím, že objem času strávený společnou analýzou a cally se zbylými dvěma členy týmu byl jako teambuilding víc než dostačující. 

Matěj a Peter: My dvaja sa poznáme už viac ako 10 rokov, študovali sme spolu už na strednej škole a teda vieme spoločne efektívne spolupracovať. S ostatnými členmi sme sa spoznali na spoločných stretnutiach a online hovoroch veľmi dobre - častokrát trvali do ranných hodín, a to dokáže kolektív upevniť. Bol to teambuilding so všetkým, čo k tomu patrí. 

Zkuste prosím shrnout pro budoucí účastníky -  v čem spočívá zadání celé výzvy a co přesně je úkolem každého týmu? 

Jakub: Ve zkratce je vaším úkolem připravit Equity research na veřejně obchodovanou firmu, která je pro daný ročník vybrána lidmi z české CFA society. Pod tím se skrývají všechny možné analýzy od zkoumání historických výkazů, situace na produktovém trhu, předpověď budoucího podnikání firmy a na základě těchto analýz i následné ocenění spolu s vytvořením koherentního příběhu, který bude vaše ocenění podporovat.

Ondřej: Úkolem každého týmu je ocenit vybranou společnost, kromě toho je ale potřeba připravit i dostatečné argumenty podporující investiční doporučení. První částí spočívá v odevzdání reportu v obdobném formátu jako mají equity research reporty, druhou částí je prezentace před rozhodčími.

Letos jste měli analyzovat poměrně mladou firmu, o které se ale poslední dobou hodně mluví, nejen v souvislosti s rebalancí PX indexu. Potěšilo vás, když jste se dozvěděli, že budete oceňovat právě firmu Pilulka.cz? V čem to bylo pro vás zajímavé?

Jakub: Pilulku ani e-commerce lékárny jsem před účastí v soutěži nesledoval a myslím, že plně jsem si obtížnost ocenění a předpovědí spojených s Pilulkou uvědomil až po průvodním prozkoumání jejího businessu a transformace, kterou prochází. Nejzajímavější a zároveň nejobtížnější část ocenění spočívala v odhadu toho, jak bude business Pilulky vypadat za nějakých 20 let, protože firma je momentálně, alespoň dle našeho přesvědčení, poněkud daleko od čehokoliv, co by se dalo nazvat rovnovážným stavem.

Peter: Pilulka.cz a sektor e-commerce som do prihlásenia do súťaže veľmi nesledoval. Avšak jedná sa o mladú firmu s množstvom produktov a služieb. Podľa môjho názoru bola táto firma obtiažna na ocenenie najmä z hľadiska jej mladosti. Dáta k tejto firme sme mali len za posledné 3 roky. Taktiež celkový sektor e-commerce sa radí k mladším sektorom, nehovoriac o e-commerce vo farmaceutickom prostredí. V skratke sme všetci vstúpili do neznámych vôd. Najzaujímavejšia časť bola, ako vymyslieť príbeh Pilulky, a akým smerom sa podľa nás táto spoločnosť bude uberať. Keď sme si odpovedali na túto otázku, museli sme to spojiť s číslami v modeli. Dostupnosť dát v tomto ohľade bola tiež zaujímavá. Skrátka Equity research, ako sa patrí. 

Ondřej: Osobně mi téma pharmacie a e-commerce není tolik blízké, ale o to více jsem měl možnost se dozvědět něco nového. 

Jak jste se vypořádali s časovou náročností soutěže a jak jste si udržovali psychickou odolnost? Váš ročník ještě provázela omezení plynoucí z covidové epidemie, samotné prezentace navíc už proběhly ve stínu invaze na Ukrajinu…

Jakub: Z časového hlediska pro nás byl nejobtížnější fakt, že kontakt na našeho mentora jsme narozdíl od jiných týmů obdrželi až v prosinci. Na první schůzce s ním jsme pak zjistili, že máme hotovou jen polovinu příběhu, přičemž do deadlinu zbývaly dva týdny - ty pak tedy probíhaly ve velmi intenzivním nasazení i na “IESácké” poměry. Nakonec byl ale deadline posunut vzhledem ke komplikacím spojeným s covidem, čehož jsme využili k doladění vizuální stránky reportu. Psychickou odolnost jsem osobně čerpal hlavně z toho, že jsme byli plně zapojeni všichni v týmu, věřil jsem v naši schopnost report dodat. Nakonec i studium na IESu vás připraví na intenzivnější pracovní vypětí.

Matěj: Je potrebné naozaj podotknúť, že súťaž samotná vyžaduje veľké množstvo hodín, ktoré sú venované zbieraniu dát, analýze a tvorbe príbehu. Veľmi nám pomohlo stretávanie sa od začiatku súťaže, a to aj napriek mnohým prekážkam, ktoré boli spôsobené situáciou covidu alebo aj inými okolnosťami. Myslím si ale, že v našom tíme bola jednotná vôľa doručiť investičné odporúčanie určitej kvality a vedieť si obhájiť náš príbeh.

Peter: Myslím, že nám veľmi pomohlo, že sme si schôdzky začali plánovať hneď od začiatku súťaže a nenechali to na poslednú chvíľu. Každý v našom tíme je študent a popri tom aj pracuje. Čo sa týka psychickej odolnosti, myslím si, že sme sa všetci členovia navzájom ťahali. Všetci sme sa nastavili, že dáme do tejto súťaže všetko, a preto nebol ani čas pomyslieť na to, aby sme nedodali report alebo prezentáciu v čo najlepšej forme. 

Dokážete říci, v čem vám při oceňování společnosti nebo při prezentaci byly zkušenosti z IES užitečné? Pomohl vám nějaký konkrétní předmět či vyučující, stačil vám dobrý analytický základ či zkušenost z jiných soutěží?

Jakub: Základem pro mě rozhodně byly předměty Company valuation a Financial management. Myslím, že Jiří Novák, který jednak valuace vyučuje a zároveň funguje jako faculty advisor v rámci soutěže, nám v první fázi skvěle doplňoval chybějícího mentora. A následně byl schopen dávat extenzivní a velmi rychlou zpětnou vazbu, přičemž nám ale nechával volné pole působnosti k tomu, jak a jestli jeho zpětnou vazbu zohledníme.

Matěj: Za všetkých môžem povedať, že to boli práve predmety zamerané na corporate finance, ktoré tvorili teoretický základ pre našu finančnú analýzu. Dovolím si tvrdiť, že nepochybne aj ostatné predmety, ktoré na IES formujú naše myslenie v ekonomických otázkach, sa odrazili na našom výsledku a schopnosti nášho tímu uvažovať “na jednej vlne”. Náš faculty advisor Jiří Novák s  nami strávil veľké množstvo hodín diskusií a prezentácií nad rôznymi problémami, s ktorými sme sa potýkali a rovnako nám vynikajúco pomáhal na teoretickej úrovni konceptov v oblasti corporate finance. 

Peter: Určite predmety orientované práve k oceňovaniu - menovite - Financial Accounting, Financial Management, Corporate Finance a Company Valuation. Tým, že každý člen nášho tímu pracuje v oblastí financí a oceňovania, vedeli sme si spojiť teoretické znalosti s praktickými. Jiří Novák s nami strávil nie malý počet hodín na offline, ale aj online schôdzkach. Diskutovali sme s ním rôzne problémy pri ocenení alebo o našom príbehu, kde nám vždy poskytol spätnú väzbu.

Ondřej: Základem jsou určitě předměty spojené s corporate finance a company valuation, na druhou stranu schopnost popsat “příběh” společnosti je něco, co se podle mého názoru nedá moc naučit a vychází spíš ze zkušeností, s čímž nám byl velice nápomocný náš mentor Honza Hájek.  

A naopak -  přinesla vám tato zkušenost, soutěž a spolupráce s mentorem něco nového, užitečného a využitelného ve vaší kariérní dráze nebo oblasti zájmu?

Jakub: Bylo úžasné mít možnost do hloubky probírat ocenění a implikace různých fenoménů na trhu pro ocenění Pilulky se všemi zúčastněnými. Nejzajímavější pro mě byly diskuze s naším mentorem Honzou Hájkem, který nám myslím všem otevřel úplně jiný pohled na to, jak sestrojit příběh podporující naše ocenění. Zároveň doufám, že vzájemná spolupráce s kluky neskončí spolu s koncem letošního kola soutěže.

Matěj: Súťaž naplnila moje očakávania a priniesla mi množstvo nových skúseností, kontaktov a zážitkov. Rád by som, okrem faculty advisora, rovnako ocenil aj nášho mentora Jana Hájka, ktorý nám venoval množstvo hodín. Nielen že nám otvoril obzory pre podnentný príbeh pre účel súťaže, ale rovnako s nami diskutoval aj iné témy a bližšie ukázal jeho spôsob práce a expertízy ako managera fondu. 

Peter: Som veľmi rád, že táto súťaž mi poskytla príležitosť vidieť iné pohľady na ocenenie, stavbu modelu, interpretáciu príbehu. Chcel by som vyzdvihnúť našu spoluprácu s mentorom, Honzou Hájkem, ktorý nám dal úplne inú perspektívu, ako sa na danú problematiku pozerať - či už z hľadiska ocenenia alebo z hľadiska pohľadu na celkový trh a aké možné scenáre táto spoločnosť môže mať.

Ondřej: Spolupráce s ostatními, mentorem a Jirkou Novákem mi rozhodně ukázala různé úhly pohledu jak k investování a investičním rozhodnutí přistupovat a na co je vhodné klást důraz a co je naopak marginální téma.

Prozradíte, jaké ty vaše kariérní dráhy jsou, na čem zrovna pracujete nebo kam vás láká do budoucna zamířit?  

Jakub: Momentálně pracuji v týmu oceňování a finančního modelování v Deloitte, kde se soustředím zejména na oceňování v rámci soudních sporů. V práci se cítím jako ryba ve vodě a rozhodně plánuji v této kariérní dráze pokračovat i nadále.

Matěj: Momentálne pracujem ako intern v Erste Bank vo Viedni v oblasti Credit Risk Commercial Real Estate, kde jednak spolupracujem s valuatormi nehnuteľností, a zároveň vykonávam research v tejto oblasti. Budúcnosť už radšej neodhadujem, ale verím, že budem mať možnosť sa venovať témam spojeným s investovaním do firiem, nehnuteľností alebo private equity.

Peter: Pracujem ako Equity Research Intern vo Wood & Company, kde pomáham seniorným kolegom v rámci oceňovania firiem a industry research. Táto práca ma veľmi baví a verím, že po škole budem mať svoje vlastné pokrytie firiem. Táto súťaž je pre mňa skúškou ako by to mohlo byť v blízkej budúcnosti.

Ondřej: V současné době pracuji na internshipu v investičním bankovnictví v Komerční Bance, a v dráze spojené s investováním a portfolio managementem bych rád pokračoval i po ukončení studia.

Děkujeme za rozhovor a držíme palce v mezinárodním finále!

 

 

Autor - Barbora Holková

Červen 2023
poútstčtsone
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY