Detail zprávy

Jiří Novák uspořádal na IES Berlin - Prague Doctoral Workshop

13.12.2022

Ve dnech 9. - 10. 12. organizoval náš kolega Jiří Novák ve spolupráci s berlínskou Humboldtovou univerzitou na IES FSV UK workshop pro studentky a studenty doktorského studia zaměřený na výzkum v oblasti financí a finančního účetnictví.

Workshopu se zúčastnili tři studenti doktorského programu Humboldtovy univerzity: Simone Euler, Sebastian Geschonke a Jonas Materna. Na workshopu prezentovali své výzkumné projekty týkající se transparentnosti evropských privátních firem, vytváření databází pokrývající finanční informace evropských firem a významu vizualizací ve vědeckém výzkumu. Dále se workshopu zúčastnili doktorandi Univerzity Karlovy: Fan Yang, Lenka Nechvátalová a Matěj Nevrla, kteří prezentovali svůj výzkum na téma dopadů regulace hedgeových fondů, možností využití hloubkového učení pro optimalizaci složení portfolia a schopnosti asymetrických rizikových faktorů vysvětlit výnosy na akciových trzích.
Workshop umožnil účastníkům získat zpětnou vazbu od seniorních výzkumníků Humboldtovy univerzity: Joachima Gassena a Ulfa Brüggemanna, poznat mladé kolegy z partnerské univerzity a získat srovnání různých přístupů k vědeckému zkoumání.

 

Autor - Barbora Holková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY