Detail zprávy

Náš absolvent Mikayel Harutyunyan získal Cenu Josefa Hlávky za rok 2022

01.02.2023

Mikayel Harutyunyan, absolvent bakalářského a magisterského programu Ekonomie a finance, získal Cenu Josefa Hlávky za rok 2022. Ta je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu (do 33 let věku), kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru.

Mikayel porotu zaujal svou vysoce originální a interdisciplinární diplomovou prací s názvem „Fighting Fake News with Accuracy: Dual Processing Perspective“. V ní si klade otázku, jak a zda může společnost čelit fenoménu fake news (tj. úmyslně zkresleným, případně zcela mylným, falešným zprávám). Empiricky zkoumal, zda existují možnosti, jak zeslabit dopady fake news a jak zmírnit jejich šíření na internetu. Za tímto účelem navrhnul online experiment s 520 účastníky z USA, který realizoval na platformě Prolific. 

Účastníci randomizovaného experimentu nejprve vyplnili krátký dotazník ohledně svého socioekonomického statutu či politických preferencí, zároveň dostali několik otázek, kde museli prokázat své kritické myšlení a schopnost základního logického uvažování. Poté jim byly předloženy titulky zpráv s fotografií s tím, že pod některými zprávami bylo přidáno upozornění, aby čtenáři zpráv zvážili jejich pravdivost předtím, než je budou sdílet s dalšími lidmi. Účastníci byli náhodně rozděleni do dvou skupin, přičemž jedna byla vystavena zprávám s varováním, zatímco druhá ne (tzv. treatment and control group). Získaná data byla vyhodnocena pomocí regresní analýzy. 
Výsledky experimentu ukazují, že opatření novinových zpráv štítkem s varováním neovlivňuje pravděpodobnost rozeznání, zda se jedná o fake news, ale snižuje ochotu sdílet tyto zprávy dál. Účastníci s kritickým myšlením byli schopni lépe rozpoznávat pravdivé zprávy od falešných. Výsledky experimentu zároveň ukazují, že fake news se více šíří, pokud jejich obsah rezonuje politickým preferencím šiřitele. 

Vedoucí oceněné práce byla doc. Julie Chytilová.

Mikayel Harutyunyan se již během studia na IES zúčastnil také mezinárodních projektů zaměřených na společenské dopady pandemie Covid-19. Výsledky byly publikovány v renomovaných časopisech (např. Nature Human Behavior, Nature Scientific Data, Affective Science, Proceedings of the National Academy of Sciences). 

Srdečně blahopřejeme!

Foto: archiv M. Harutyunyana

Autor - Barbora Holková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY