Diplomové práce

Vyberte rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Rok: 2001

Bifurcations Routes and Spectral Analysis of Agents Behaviour
Mgr. Lukáš Vácha

Český telekomunikační trh v kontextu evropského vývoje
Mgr. Michal Smetana

Chudoba v České republice a ve světě. Teorie a praxe
Mgr. Pavel Körner
Cena Josefa Vavrouška

Důchodové systémy v kontextu demografického vývoje
Mgr. Štěpánka Pollnerová

Efektivita versus rovnost
Mgr. Petr Zámečník

Ekonomická teorie pravidel
Mgr. Adam Geršl
Cena Karla Engliše udělovaná rektorem za nejlepší diplomovou práci Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci

Harmonizace daňových předpisů ČR a EU
Mgr. Linda Mašková

Makroekonomické důsledky rozpočtového deficitu
Mgr. Hynek Christoph

Modely rovnovážného směnného kurzu
Mgr. David Gawlowski

Moralita člověka ekonomického
Mgr. Tomáš Sedláček
Cena Josefa Hlávky Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci

Motivační mzdy - teorie a praxe
Mgr. Radek Muška

O konvergenci životní úrovně ČR k EU
Mgr. Markéta Mrázová

Příprava České republiky na čerpání z předstrukturálních a strukturálních fondů EU - aktuální stav
Mgr. Lucie Felixová

Reforma veřejné správy ČR jako součást příprav na vstup do EU
Mgr. Pavel Kašpar

Reklama v moderní společnosti
Mgr. Petr Dvořák

Sociální politika EU
Mgr. Lenka Thomayerová

Současný stav konkurzní problematiky
Mgr. Jaroslava Míková

Teorie kapitálové struktury a její aplikace na české podniky
Mgr. Kateřina Držková

Teorie úvěrových cyklů a použití v České republice
Mgr. Vilém Semerák
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci

The Role of Monetary Policy within the Endogenous Money Framework
Mgr. Tomáš Knížek

Volný trh a průmyslová revoluce v Evropě ( 1750 - 1850 )
Mgr. Tomáš Cvrček
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci

Vývoj měny na území bývalého Československa ( 1939 - 1945 )
Mgr. Lenka Beranová

Zdroje a rozpočet neziskových organizací v České republice
Mgr. Lukáš Francl

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY