Partnerství s MFF UK

V rámci dlouhodobého partnerství s MFF UK doporučujeme studentům využít kredity vyhrazené pro volitelné předměty na následující kurzy z MFF UK:

Bakalářské

NMFM205     Matematika ve financích a pojišťovnictví
NMFM303     Neživotní pojištění 1
NMFM304     Neživotní pojištění 2

Magisterské

NMFM405    Životní pojištění 1
NMFM406    Životní pojištění 2
NMFM503    Teorie rizika
NMFM535    Stochastická analýza ve finanční matematice

Tyto kurzy prohlubují znalosti ve financích (zejména v pojišťovnictví) a tím vhodně doplňují profil absolventa IES. Podrobné informace o všech volitelných kurzech se nacházejí v SIS UK. Kurz NMFM303 vyžaduje prerekvizitu, kterou je pro studenty IES absolvování kurzu JEB105 Statistics.

Zápis na kurzy MFF je možný prostřednictvím SIS UK v termínech tzv. volného zápisu (tj. obvykle v druhém týdnu výuky) do vyčerpání kapacity kurzu.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance