Interní členové

    Akademické funkce Odborné zaměření
doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D. Associate Professor Finanční ekonomie, ekonometrie
doc. PhDr. Michal Bauer Ph.D. Associate Professor Hospodářský rozvoj chudých zemí, rozhodování jednotlivce, experimentální ekonomie
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D. Assistant Professor Makroekonomie, institucionální ekonomie
doc. Paola Bertoli M.A., MSc., Ph.D. Research Fellow Ekonomie zdravotnictví, ekonometrie
PhDr. Lucie Bryndová Adjunct Lecturer, Research Fellow Ekonomie zdravotnictví
doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc. Vice Dean for Graduate Studies, Associate Professor Makroekonomie, hospodářský rozvoj a růst, komparativní ekonomie, integrace, bibliometrie
PhDr. František Čech Ph.D. Assistant Professor Oceňování aktiv, finanční ekonometrie, finanční trhy
RNDr. Michal Červinka Ph.D. Senior Lecturer Oligopolní trhy, Nashova rovnováha, variační analýza, optimalizace
doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D. Associate Professor, Head of Department of Institutional Economics, Director of Undergraduate Studies Behaviorální ekonomie, experimentální ekonomie, ekonomie rozvoje, formování sociálních preferencí, vztah k času a sebekontrola, individuální a skupinové rozhodování, diskriminace
prof. Ing. Oldřich Dědek CSc. Professor Měnová politika, evropská integrace
doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová Ph.D. Senior Lecturer Hospodářské dějiny
doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D. Associate Professor, Director of Master Studies Finanční stabilita, mezinárodní finance, politická ekonomie, přímé zahraniční investice, podnikové finance
doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D. Director, Associate Professor Aplikovaná mikroekonomická teorie, organizační ekonomie, ekonomie a politika
doc. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D. Associate Professor Mezinárodní obchod, měnová politika, meta-analýza
doc. PhDr. Zuzana Havránková Ph.D. Associate Professor Analýza efektivity, meta-analýza, energetická ekonomie, ekonomie přírodních zdrojů
PhDr. Michal Hlaváček Ph.D. Senior Lecturer Makroekonomie
Ing. Monika Hollmannová Senior Lecturer, Chief Administrator Účetnictví
doc. Mgr. Tomáš Holub Ph.D. Associate Professor Makroekonomie, monetární ekonomie
prof. Roman Horváth Ph.D. Professor, Head of Department of Macroeconomics and Econometrics, Director for Research Měnová politika, politická ekonomie, finanční instituce
doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D. Associate Professor Finanční stabilita, kreditní riziko, bankovnictví, pojišťovnictví, finanční regulace a dohled
prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D. Professor, Head of Department of Microeconomics Mikroekonomie bankovnictví, ekonomie přírodních zdrojů
doc. Petr Janský Ph.D. Associate Professor, Head of Department of European Economic Integration and Economic Policy Public, international and development economics, economic geography, international political economy, inequality, public finance, taxation, tax havens, illicit financial flows.
Ing. Irena Kemény Senior Lecturer Účetnictví, daňové systémy
prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc. Professor, Head of Department of Finance, Director of Graduate Studies Aplikovaná ekonomie a ekonometrie, mezinárodní finance, tranzitivní ekonomiky, evropská integrace, výkonnost a správa podniků, nelineární procedury
prof. Ing. et Ing. Luboš Komárek Ph.D., MSc., MBA Professor Monetární ekonomie, makroprudenční politika, fiskální politika, evropská integrace
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D. Vice-Dean for Student Affairs, Professor Finanční ekonometrie, interdisciplinární finance a ekonomie, energetické finance, kryptoaktiva, kryptoměny
PhDr. Jiří Kukačka Ph.D. Assistant Professor Finanční ekonometrie, behaviorální finance a makroekonomie, modely s heterogenními agenty
Mgr. Jan Mareš, Ph.D. Junior Researcher Economic Growth, Financial Markets, Econometric Modelling, Bayesian Analysis
prof. Ing. Michal Mejstřík CSc. Professor, Chairman of Advisory Board Bankovnictví, podnikové finance, finanční trhy
Mgr. Ing. Matěj Nevrla Junior Researcher Finanční ekonomie a ekonometrie, analýza časových řad
Jiří Novák M.Sc., Ph.D., Deloitte Corporate Chair Senior Lecturer Finanční účetnictví, podnikové finance, oceňování podniků
Matěj Opatrný MSc. Junior Researcher Behaviorální ekonomie, makroekonomie, komparativní analýzy
Mgr. Tereza Palanská M.A. Junior Researcher Transfer pricing, Base erosion and profit shifting, Taxation
PhDr. Miroslav Palanský M.A. Researcher, PhD Candidate Political economy, public finance, development economics, taxation, tax abuse, international corporate tax avoidance
Mgr. Michal Paulus Junior Lecturer Mezinárodní ekonomie, mezinárodní politická ekonomie, obchodní politiky
Mgr. Magda Pečená Ph.D. Senior Lecturer Bankovnictví
Mgr. Barbara Pertold-Gebicka M.A., Ph.D. Assistant Professor Ekonomie trhu práce, aplikovaná mikroekonometrie
Julien Pinter Ph.D. Post-doctoral Researcher Centrální bankovnictví, monetární politika, aplikovaná makroekonomie, směnné kurzy
Mgr. Milan Ščasný PhD. Senior Research Fellow Ekonomie životního prostředí, netržní metody valuace, behaviorální ekonomie; oceňování zdravotních rizik, analýza dopadů a cost-benefit analýza, environmentální externality
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D. Associate Professor Veřejné finance, politická ekonomie, evropská integrace
PhDr. Jiří Schwarz Ph.D. Senior Lecturer Institucionální ekonomie, právo a ekonomie, organizace trhů a odvětví, duševní vlastnictví, instituce a růst
Mgr. Marek Šedivý Junior Researcher Development Economics, Public Finance, Income Inequality
Ing. Vilém Semerák M.A., Ph.D. Senior Lecturer Mezinárodní obchod, input-output analýza, čínská ekonomika
Mgr. Dominika Špolcová Junior Researcher Applied Microeconometrics, Efficiency Analysis, Energy Economics, Meta-analysis
PhDr. Lenka Šťastná Ph.D. Senior Lecturer Veřejné finance, prostorová ekonometrie, ekonomie měst
prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D. Professor bankovnictví, finance, regulace finančních trhů, risk management
PhDr. Pavel Vacek Ph.D. Senior Lecturer Ekonomie hospodářské soutěže, mezinárodní obchod a finance, hospodářská politika
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D. Senior Lecturer, Research Fellow Kapitálové trhy
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. Professor Emeritus Robustní ekonometrie a statistika
prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc. Professor Kvantitativní finance, dynamická ekonometrie
Mgr. Jan Žáček PhD Candidate Ekonomické modelování, makroekonomie, monetární ekonomie

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance