Významné osobnosti

V tomto přehledu připomínáme významné osobnosti, které stály za vznikem Institutu ekonomických studií FSV UK. Kromě individuálních medailonků odkazujeme i na text "Hold Otcům zakladatelům", který pro knihu Přísahejme na vlastní/Let us Swear to Our Own připravil Martin Gregor.

 

prof. Ing. Karel Kouba, DrSc.

* 1927 - † 2013

Osobní stránka

Sbírka vzpomínek zahraničních i domácích kolegů a studentů

Prof. Karel Kouba byl nestorem české akademické ekonomie, jehož život byl úzce spjat s československou, resp. českou ekonomikou. Po absolvování vysoké školy a několika letech působení na pražských školách zakotvil Karel Kouba v Ekonomickém ústavu ČSAV. Zde se s Josefem Goldmanem podílel na vytvoření patrně nejvýznamnější publikace českých ekonomů té doby, Hospodářský růst v ČSSR. Kniha byla přeložena do angličtiny a vyvolala rozsáhlou mezinárodní diskuzi o faktorech růstu v socialistických ekonomikách. V letech 1967-1968 působil prof. Kouba jako hostující profesor na University of California.

Profesor Kouba byl jednou z vůdčích osobností při vypracovávání projektu ekonomické reformy na konci 60. let. Po emigraci Oty Šika byl vedoucím skupiny, která měla formulovat koncepci ekonomické reformy. Ve své konečné podobě skupina navrhovala řadu radikálních reforem, včetně vzniku trhu zboží a trhu práce, ale i trhu kapitálu, což bylo, slovy Karla Kouby, překročení Rubikonu. Po normalizačních čistkách 70. let musel odejít z akademie a v letech 1972-1988 pracoval v ČKD. Až v roce 1988 mohl nastoupit do Prognostického ústavu ČSAV.

V roce 1990 byl jmenován profesorem politické ekonomie a v letech 1991–1993 vedl IES FSV UK. Do posledních chvil působil na katedře institucionální ekonomie, vyučoval oblíbený kurz o ekonomické transformaci a zásadní způsobem ovlivnil myšlení celé řady úspěšných mladých ekonomů. V roce 2006 obdržel Cenu České společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického myšlení.

prof. Ing. Milan Sojka, CSc.

* 1951 - † 2009

Osobní stránka

Prof. Milan Sojka byl dlouholetý vedoucí katedry institucionální ekonomie na našem Institutu. V roce 1974 dokončil studium oboru politická ekonomie na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Po studiu působil nejprve na katedře dějin ekonomických učení, kde v roce 1982 získal titul kandidáta věd v oboru dějiny ekonomických teorií. V průběhu 80. let 20. století působil jako pedagog na Graduační škole Ekonomického ústavu ČSAV. V roce 1987 mu byl na VŠE udělen titul docent a v roce 1996 titul profesor. Od roku 1990 až do své smrti v roce 2009 působil na IES a jako pedagog se věnoval zejména oblasti historie a vývoje českého a světového ekonomického myšlení. V roce 2008 získal Cenu České společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos českému ekonomickému učení.

V roce 2010 zřídil Národohospodářský ústav Josefa Hlávky (Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových) a VŠEM Cenu Milana Sojky k podpoře rozvoje v oblasti společenských věd.

prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

* 1941 - † 2019

Osobní stránka

Prof. František Turnovec byl významným ekonomem s bohatou kariérou v ekonomické teorii, aplikované matematice a matematické ekonomii. Vystudoval matematickou ekonomii, posléze získal malý doktorát z matematiky a velký doktorát z ekonomie. Od 70. let 20. století působil jako hostující profesor na zahraničních univerzitách, konkrétně na University of Louvain, Institute for Advanced Studies a Vienna Institute for International Economic Studies. V letech 1993-2000 působil na CERGE-EI, kde byl mezi roky 1994-1999 ředitelem. Od roku 2000 byl profesorem ekonomie na IES FSV UK. V roce 2001 získal od Evropské komise pozici Jean Monnet Permanent Course Chair in Economics of European Integration za kurz o mikroekonomii evropské integrace. V roce 2012 získal Cenu České společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení.

Publikoval 58 článků a 22 monografií. Citace na jeho články se objevily v  širokém spektru časopisů včetně Journal of Economic Perspectives, European Journal of Political Economy, World Politics, Annual Review of Political Science, Theory and Decision, Group Decision and Negotiation, Mathematical Intelligencer, Journal of Theoretical Politics, Public Choice, Journal of Common Market Studies či European Journal of Political Research. 

Profesor Turnovec byl rovněž známý jako obětavý organizátor a školitel. Vychoval celou řadu doktorandů na několika různých pracovištích, za poslední dvě dekády zejména na CERGE-EI a IES FSV UK. Byl členem redakčních rad celé řady odborných časopisů, včetně European Journal of Political Economy a podílel se mj. na založení časopisu Central European Journal of Operations Research. Do poslední chvíle byl aktivní v akademickém životě a pomáhal akademické komunitě díky členství v mnoha komisích, ať už šlo o národní radu COST, GAČR či oborové a vědecké rady mnoha fakult v ČR.

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

* 1947

Osobní stránka

Nominace na Emeritního profesora UK

Prof. Jan Ámos Víšek je respektovaný profesor v oboru matematické statistiky, statistik a ekonometr, který od roku 1995 působí na Fakultě sociálních věd a který svými mnohačetnými výzkumnými, vzdělávacími a organizačními aktivitami významně přispěl k mnoha stránkám rozvoje Univerzity Karlovy, primárně Fakulty sociálních věd a Matematicko-fyzikální fakulty.

Významný přínos prof. Víška směrem k IES a celé Univerzity Karlovy spočívá v dlouhodobé garanci výuky statistiky a ekonometrie. Tento přínos lze chápat jako podíl na vybudování oboru ekonomie a financí na Fakultě sociálních věd jako primárně kvantitativního oboru, jehož nezastupitelnou a významnou část tvoří ekonometrická analýza. Tím, že ekonomie byla v 90. letech na Univerzitě Karlově stavěna prakticky od počátků, bylo zcela zásadní, že ji pomohly nastavit a vyučovat rigorózně vzdělané osobnosti z oblasti matematiky, statistiky a aplikované matematiky. Konkrétně v pozici vedoucího katedry Makroekonomie a ekonometrie (1996-2003) využil prof. Víšek svoji erudici v oblasti robustní statistiky a ekonometrie, čímž úspěšně přemostil ekonomii a statistiku, a následně tak vychoval řadu svých úspěšných nástupců jak pro českou akademickou sféru, tak pro zahraničí.

Leden 2021
poútstčtsone
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance