doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura Ph.D.

Fotografie

Akademická funkce: Lecturer
Členství: Externí, Katedra institucionální ekonomie

Kontakt

Kancelář:
Email: bajura [AT] seznam [DOT] cz
Telefon:
Konzultační hodiny: Po dohodě mailem

Další informace

Předměty

Garant

JEB024 - Základy soukromého práva

Vyučující

JEB024 - Základy soukromého práva

Životopis

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Policejní akademie České republiky v Praze

Odborná praxe

- akademický pracovník katedry soukromoprávních disciplín Policejní akademie ČR
- 2012 - 2018 kancléř rektora Policejní akademie ČR
- 2018 - dosud děkan Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR
- vyučující na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Nabídka témat závěrečných prací

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY