PhDr. Vladimír Čermák

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Nákladové modely telekomunikací, regulace infrastruktury, podnikové finance
Členství: Doktorandi, Katedra mikroekonomie a matematických metod

Kontakt

Kancelář:
Email: cermak [AT] razdva [DOT] cz
Telefon: 602875454
Konzultační hodiny: po dohodě

Další informace

Předměty

Vyučující

JED209 - Applied Banking and Finance I
JED210 - Applied Banking and Finance II

Asistent

JED209 - Applied Banking and Finance I
JED210 - Applied Banking and Finance II

PhD studium

Školitel: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.

Rok začátku PhD studia: 2019
Datum rigorózní zkoušky: 11/2000
Datum státní dr. zkoušky: 03/2003
Malá obhajoba:
Velká obhajoba:

Vědecká práce:

Disertační téma:
Propojovací poplatky mezi pevnými a mobilními sítěmi a jejich důsledky
Nákladové modely telekomunikačních sítí

Disertační teze:
Ve své disertační práci se hodlám zabývat problematikou hospodářské soutěže, regulace a možných implikací různých řešení českého telekomunikačního trhu. V prvních kapitolách hodlám objasnit, čím se liší infrastrukturní odvětví od ostatních průmyslových oborů. Bude popsán princip zapuštěných nákladů („sunk costs“), které neumožňují dostatečnou reálnou ani potenciální konkurenci na většině trhů v oblasti síťových odvětví. Potom tyto trhy jistě není možno považovat za napadnutelné („contestable markets“).
Kvůli nedokonalosti těchto trhů jsou některé ceny a služby regulovány státem. Důvod a způsob regulace popíšu v následující kapitole. Současně vysvětlím existenci a způsob činnosti českého telekomunikačního regulátora – ČTÚ. Kvůli analogiím s jinými síťovými odvětvími rovněž vysvětlím regulaci těchto odvětví včetně způsobu oceňování poskytovaných služeb. Zejména popíšu princip regulace na bázi cost plus (jakým způsobem se z účetních dat reportovaných podniky stávají indikátory pro ocenění služeb).
Na tuto část navážu popisem telekomunikační infrastruktury a nákladů, které při její výstavbě a provozování vznikají. Protože na českém trhu působí jak subjekty, které vznikly již v dobách centrálního plánování – „incumbents“ (Český Telecom, České Radiokomunikace), tak i noví „greenfield“ operátoři, bude nutné rozlišit investiční náklady podle doby, kdy byly vynaloženy (stávající operátoři mohou mít nákladovou výhodu – růst cen stavebních prací atd.). Protože regulace cen probíhá na základě účetních dat a tedy historických cen, ilustruji, že v případě regulovaných cen jsou incumbents v nákladové výhodě a současně výnosové nevýhodě.
Další kapitola se bude zabývat rozlišením regulace cen v mobilních a pevných sítích. ČTÚ nereguluje již ceny účtované konečným zákazníkům, to je ponecháno trhu (ale velkou výjimkou jsou tarify účtované Českým Telecomem kvůli jeho dominantní pozici na trhu), hlavní množinou regulovaných cen jsou poplatky za propojení do jiné sítě. Ty platí operátor účastníka, který hovor iniciuje, za ukončení (terminaci) v síti jiného operátora. Tyto ceny se stanovují dvěma metodami:
- FAC – fully allocated costs. Tato metodika rozpočítává veškeré náklady operátora, u kterého je hovor ukončen, do ceny za propojení. Obecně vede k vyšším cenám, neboť nákladovou bázi tvoří i utopené náklady za chybné investice atd. Mobilní operátoři zahrnují do této kategorie i náklady spojené s dotací mobilních telefonů. Nyní se používá pro propojení do mobilních sítí, dříve i do pevných sítí.
- LRIC – long-run incremental costs. Cena za propojení je stanovena jako dodatečný náklad spojený s propojením jedné minuty hovoru do jiné sítě. Protože jsou to dlouhodobé mezní náklady, jsou obecně nižší, než průměrné (které zahrnují i fixní – v případě telekomunikací jsou přitom astronomické) a navíc se mohou použít jen náklady bezprostředně se vztahující k dané službě (tzn. těžko například reklamní výdaje). Používá se u propojení do pevné sítě.
Na našem trhu se vede boj již jen u mobilních operátorů, na pevných sítí již není příliš co řešit. Poplatky za propojení do mobilní sítě jsou 3,11 Kč za minutu (+19 % DPH), kdežto u pevných sítí 0,31 Kč za minutu (+19 % DPH) ve špičce a 0,16 Kč za minutu (+19 % DPH) mimo špičku. Tuzemské ceny za propojení do pevné sítě jsou přitom nad průměrem EU, ale do mobilní sítě pod průměrem EU. Kladu si za cíl zjistit, zdali je to způsobeno lepší vyjednávací pozicí mobilních operátorů (neboť jsou považovány za moderní a tudíž dražší technologie), nebo použitou metodikou, anebo jen tím, že báze pro regulaci vychází ze současných tržních cen zařízení (je nové).
Existují přitom různé zájmy jednotlivých operátorů, podle toho, zdali převládá příchozí či odchozí provoz (takže Český Mobil, u nějž odchozí hovory převládají, nemá problém ve snížení poplatku za propojení, ale starší operátoři tento problém mají).
V dalších kapitolách hodlám nastínit, co je pro koho optimální řešení, o co usiluje, a co se stane, když ČTÚ ceny za propojení změní (tržní podíly, výnosnost operátorů, i tržní podíly pevné versus mobilní sítě).
Jako závěrečnou kapitolu bych rád napsal doporučení pro tvorbu politik, co je společenským optimem (to je otázka sama o sobě…). Rovněž budou přidány podkapitoly o Pareto efektivnosti.

Volitelné předměty (absolvované):
LS 2001/2002: Hospodářský rozvoj
ZS 2002/2003: Bankovnictví
ZS 2003/2004: Portfolio Management (Universität Konstanz)
ZS 2003/2004: Financial Ecnometrics (Universität Konstanz)

Životopis

Vzdělání

1994-1997 bakalář ekonomie IES FSV UK
1997-1999 magistr ekonomie IES FSV UK, specializace bankovnictví a finanční trhy
1999- doktorské studium IES FSV UK, zaměření podnikové finance

Odborná praxe

2005 – RWE Transgas, a.s. – Portfolio Management, Structuring
2004 Alcatel Czech, s.r.o. – Outsourcing Consultant
1999-2003: EEIP, a.s.
Pedagogická činnost:
2000-2003 semináře ke kursu Pravděpodobnost a Matematická statistika I-II
LS 2004/2005 semináře ke kursu E2034 Corporate Finance
ZS 2004/2005 semináře ke kursu E2092 Financial Markets and Investment Management
LS 2004/2005 přednášky ke kursu E2034 Corporate Finance
ZS 2005/2006 semináře ke kursu EM092 Analýza portfolia a řízení finančních rizik
LS 2004/2005 výuka kursu Managerial Accounting na New Anglo-American College in Prague

Ocenění

1999 - Bolzanova cena za diplomovou práci

Nabídka témat závěrečných prací

Ke stažení

Bakalářská práce 1997
Diplomová práce 1999
Disertační práce - předloha k malé obhajobě
Hodnocení studenta za školní rok 2006/7
Přednáška na disertačním semináři 30.6.2004
Projekt disertační práce
RWE Transgas

25

Leden

Leden 2022
poútstčtsone
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance