prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.

Fotografie

Akademická funkce: Professor
Odborné zaměření: mikroekonomie, matematické modely
Členství: Bývalí pracovníci

Kontakt

Kancelář:
Email: jihlava [AT] fsv [DOT] cuni [DOT] cz
Telefon:
Osobní www stránka: http://jihlava@fsv.cuni.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 16 - 17.00, jiný termín si lze domluvit na tel. 776 302 860

Další informace

Životopis

Člen organizací

Oborová rada doktorandského studia CERGE Oborová rada doktorandského studia IES FSV Redakční rada časopisu Statistika Rada Centra základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii (MSMT)

Vzdělání

1965-70 Matematicko-fyzikální fakulta UK
1974 RNDr. na MFF UK
1974 kandidát věd na Ekonomickém ústavu ČSAV

1992 docent v oboru ekonomie (FSV UK)
1995 profesor v oboru ekonomie (FSV UK)

Odborná praxe

1970-90 vědecký pracovník : Ekonomický ústav ČSAV
1990+ výuka na IES FSF UK

Veřejné aktivity

1991-1999 člen Rady vlády ČR pro vědu a výzkum
2002- 2005 člen Rady vysokých škol
2006-2010 člen Akademického sněmu AV ČR
2009 - člen oborové rady CERGE UK

Ocenění

1999 - cena rektora za nejlepší vědeckou publikaci ve společenských vědách v UK za knihu Mikroekonomie sounáležitosti v nakladatelství Karolinum.
2010 - cena ČSE za dlouhodobý přínos rozvoji českého ekonomického myšlení

Nabídka témat závěrečných prací

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 17/5
Oceněné: Bc. Ivana Muzikářová, Bc. Jana Říhová, Bc. Jiří Kukačka, Bc. Jordan Gešev, Bc. Martin Herold

Vedoucí diplomových prací

vše/oceněné: 9/4
Oceněné: Mgr. Michal Bauer, Mgr. Michal Skořepa, Mgr. Pavel Štika, Mgr.Jan Kubín

Vedoucí doktorských prací

počet: 4
Mgr Michal Skořepa, PhD., Mgr. Radka Štiková, Ph.D. (4.5.2009), PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. (12.3.2009), PhDr. Michal Bauer, Ph.D. (3.4.2009)

Ke stažení

Detailní popis obashu přednášek

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY