Mgr. Michal Paulus

Fotografie

Akademická funkce: Junior Lecturer
Odborné zaměření: Mezinárodní ekonomie, mezinárodní politická ekonomie, obchodní politiky
Členství: Centrum doktorských studií, Doktorandi, Interní, Katedra makroekonomie a ekonometrie

Kontakt

Kancelář: 602
Email: michal [DOT] paulus [AT] fsv [DOT] cuni [DOT] cz
Telefon:
Konzultační hodiny: dle dohody

Další informace

Předměty

Garant

JEM209 - History and Methodology of Economics
JEM212 - International Political Economy
JEM211 - Philosophy, Economics and Politics: Current Debates

Vyučující

JEM209 - History and Methodology of Economics
JEM212 - International Political Economy
JEM211 - Philosophy, Economics and Politics: Current Debates

PhD studium

Školitel: doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.

Rok začátku PhD studia: 2012
Datum rigorózní zkoušky:
Datum státní dr. zkoušky:
Malá obhajoba:
Velká obhajoba:

Vědecká práce:
Gravity models of trade - GAČR
GDP tax multiplier of the CZ

Disertační téma:
Three essays on international trade - gravity models applications

Disertační teze:
The project investigates the role of corruption in exports of transition V4 countries and of the control group of the developed members of the EU (Germany, Austria, France and Belgium). We examine whether the corruption has stimulating or deterrent effects on mutual trade and compare the results for both groups.
We assess the role of corruption in the international trade in four aspects. At first we cluster our dataset of trading partners into groups according to their corruption level and corruption development similarity (highly, middle and low corrupt countries).
Secondly, we analyse the role of corruption in exports of both country groups utilizing the gravity model and clusters. We analyse hypothesis on aggregate and sectoral export level that countries tend to trade with the partners of similar corruption level. We compare the results of the corruption role for both groups.
Thirdly, we shift our attention to the analysis of the role of corruption in the value added exports of V4 and our control group utilizing again the GM model.
The last part looks at the corruption-trade relationship from the opposite perspective. It investigates the possible effects of mutual trade on corruption level of the exporting country (corruption diffusion).

Volitelné předměty (absolvované):

Životopis

Člen organizací

Česká společnost ekonomická

Vzdělání

2016 - výzkumný pobyt, Arizona State University
2014 ZS - výzkumný pobyt DAAD, Humboldtova universita v Berlíně
2012 - dosud: PhD studium IES FSV UK
2010 - dosud: bakalářské studium filosofie FF UK
2010 - 2012 magistr ekonomie IES FSV UK
2011 - studijní pobyt na Humboldt-Universitat zu Berlin
2006 - 2010 bakalář ekonomie IES FSV UK

Odborná praxe

Viz LinkedIn

Ocenění

Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci a vynikající výkon u státní závěrečné zkoušky
Stipendium DAAD na zimní semestr 09/2014-01/2015: Výzkumný pobyt na Humboldtově Universitě v Berlíně.

Nabídka témat závěrečných prací

Semestrální práce

Gravity models of trade and international political economy
Hyman Minsky´s financial hypothesis

Bakalářské práce

Gravity models of trade and international political economy
Hyman Minsky´s financial instability hypothesis (Post-keynesian economics)

Diplomové práce

Gravity models of trade and international political economy
Hyman Minsky´s financial instability hypothesis (Post-keynesian economics)

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 6/0
Oceněné:

Vedoucí diplomových prací

vše/oceněné: 7/0
Oceněné:

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance