prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.

Fotografie

Akademická funkce: Professor Emeritus
Odborné zaměření: Robustní ekonometrie a statistika
Členství: Interní, Katedra makroekonomie a ekonometrie

Kontakt

Kancelář: 407
Email: visek [AT] fsv [DOT] cuni [DOT] cz
Telefon: 222 112 313
Osobní www stránka: http://instituty.fsv.cuni.cz/~visekjan/
Konzultační hodiny: Obvykle utery 14.30 - 16.00, ale prosim predem potvrdit po e-mailu, pripadne dohodnout jiny termin. Výukové materiály k Ekonometrii jsou na http://samba.fsv.cuni.cz/~visekjan. There are also some other presentations, mostly from conferences.

Další informace

Životopis

Člen organizací

International Statistical Institute (elected member), Bernoulli society, Internatinal Association for Computational Statistics, JCMF, CSS, Vedecka rada Fakulty managementu VSE v Jidrichove Hradci, Vedecka rada Fakulty informatiky a statistiky VSE, Redakcni rada AOP, Spravni rada Nadani Josefa, Marie a Zdenky Hlavkovych, Pracovcni skupina ekonomie pri Akreditacni komisi

Vzdělání

1965 - 70 RNDr. na UK MFF
1971 - 74 CSc. na UK MFF KPMS
1996 habilitace na UK MFF
2007 jmenovani profesorem UK MFF

Odborná praxe

1975 - 2011 Institut teorie informace a automatizace, AV ČR
1995 - IES FSV UK (1997 - 2002 proděkan, 2003 - 2010 děkan)
1991 -1992 + 1995 (09 - 12) Universita v Extremaduře, Španělsko

Veřejné aktivity

IES FSV UK:
1995 - 2010 Statistika a pravdepodobnost I, II a III
1995 - 2010 Ekonometrie I a II
1995 - 2002 Ekonometrie III
1995 - 1998 Stochasticky kalkulus pro kapitálové trhy
2010 - Econometrics I
2011 - Advanced Statistics I
KPMS MFF UK:
2001 - Seminař pro ekonometry
FJFI -
1995 - Statistické zpracování dat

Ocenění

Paper

Sensitivity analysis of M-estimates,
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 48(1996), 469-495,

byl oceněn jako nejlepšíé článek v Ústavu teorie informace
a automatizace Akademie věd ČR v roce 1996.

Paper

Combining forecasts using
the least trimmed squares,
Kybernetika, 37,(2001), 183 - 204,

byl oceněn jako nejlepší článek autora z Ústavu teorie informace
a automatizace Akademie věd ČR uveřejněný v časopise Kybernetika v roce
2001.

7.4. 2010 mi byla rektorem prof. Václavem Hamplem, DrSc. udělena Zlatá medaile Univerzity Karlovy.

Nabídka témat závěrečných prací

Bakalářské práce

Possible an agreement about any topic on robust data processing.

Diplomové práce

Possible an agreement on a topic from robust econometrics or statistics - eithert some theoretical work (mostly a generalization of classical estimator, test, diagnostic tool etc. for the robust framework) or an extensive case or simulation study.

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 7/3
Oceněné: Bc. Magdaléna Raušová, Bc. Věra Bludská, Bc.Jakub Jeřábek

Vedoucí diplomových prací

vše/oceněné: 7/3
Oceněné: Mgr. Jiří Slačálek, Mgr. Martin Sommer, Mgr. Tomáš Barči

Vedoucí doktorských prací

počet: 2
Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (23.5.2012), PhDr. Vít Bubák, M.A., Ph.D.

Ke stažení

01_Letni_s_prvni_prednaska
01_Letni_s_prvni_prednaska_handout
01_Prvni_prednaska
01_Prvni_prednaska_handout
02_Druha_prednaska
02_Druha_prednaska_handout
03_Treti_prednaska
03_Treti_prednaska_handout
04_Ctvrta_prednaska_ctvrta_cast
04_Ctvrta_prednaska_ctvrta_cast_handout
04_Ctvrta_prednaska_druha_cast
04_Ctvrta_prednaska_druha_cast_handout
04_Ctvrta_prednaska_prva_cast
04_Ctvrta_prednaska_prva_cast_handout
04_Ctvrta_prednaska_treti_cast
04_Ctvrta_prednaska_treti_cast_handout
05_Pata_prednaska
05_Pata_prednaska_handout
06_Sesta_prednaska
06_Sesta_prednaska_handout
07_Sedma_prednaska
07_Sedma_prednaska_handout
FJFI_01_REGA
FJFI_01_REGA_handout
FJFI_02_REGA
FJFI_02_REGA_handout
FJFI_03_REGA
FJFI_03_REGA_handout
FJFI_04_REGA
FJFI_04_REGA_handout
FJFI_05_REGA
FJFI_05_REGA_handout
FJFI_06_REGA
FJFI_06_REGA_handout
FJFI_07_REGA
FJFI_07_REGA_handout
FJFI_08_REGA
FJFI_08_REGA_handout
Philosophical backgroud I
Philosophical background

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance