prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.

Fotografie

Akademická funkce: Professor
Odborné zaměření: Kvantitativní finance, dynamická ekonometrie
Členství: Interní, Katedra financí a kapitálových trhů

Kontakt

Kancelář: 402
Email: vosvrda [AT] fsv [DOT] cuni [DOT] cz
Telefon: 222 112 314
Osobní www stránka: http://vosvrdaweb.utia.cas.cz
Konzultační hodiny: Čtvrtek 15.00 - 16.00, c.209, UTIA AV CR, Pod Vodárenskou vezi 4, Praha 8, stanice metra Ladvi

Další informace

Předměty

Garant

JED412 - Advanced Financial Econometrics I
JED413 - Advanced Financial Econometrics II
JEM183 - Mathematical Methods in Macroeconomics

Vyučující

JED412 - Advanced Financial Econometrics I
JED413 - Advanced Financial Econometrics II

Životopis

Člen organizací

Computational Economics and Finance

Vzdělání

1961-66 VSE Matematicko ekonomické metody
1966-71 MFF UK Teoretická kybernetika, Teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky
1983 kandidát matematicko-fyzikálních věd, teoretická kybernetika
1991 docent FSV UK v oboru ekonomie
2007 profesor VSE Praha v oboru finance

Odborná praxe

1966-1970 Systémová analýza,VŠE Praha,odborný asistent
1971–1992 Analysa & modelování stochastických systémů, Ústav teorie informace a automatizace,ČSAV,
vedoucí vědecký pracovník, vedoucí oddělení
1991 - Makroekonomie a finance, FSV UK, Praha
docent
1992 -1994 Ekonometrie, Národohospodářský ústav,AV ČR
vedoucí vědecký pracovník, zástupce ředitele ústavu
1994 - Ekonometrie, Ústav teorie informace a automatizace, AV ČR,vedoucí vědecký pracovník, vedoucí oddělení
2007 - FFU VŠE Praha, profesor

Veřejné aktivity

- President České ekonometrické společnosti, (1993-1995), (2001–2003)
- Proděkan Fakulta sociálních věd Universita Karlova v Praze (1995–1997)
- Předseda vědecké rady Národohospodářský ústav, Akademie věd České republiky, (1993–1994)
-Člen vědecké rady Fakulty sociálních věd, Universita Karlova, (1994-1998 , 2003-)
Národohospodářský ústav,Akademie věd České republiky, (1993-1996)
Fakulty statistky a informatiky, VŠE Praha, (2001-)
Fakulty Managementu, VŠE Praha, (2002–2006)
Fakulty financí a účetnictví, VŠE Praha, (2003-2006)
Society for Computational Economics, člen výkonného výboru (2003-2006), ( the USA)
Society for Computational Statistics, (the Netherlands)
Society for Advanced Economic Theory, (the USA)
Společnost matematiků a fyziků,(ČR)
Společnost pro kybernetiku a informatiku,(ČR)
IFAC Economic and Business Systems(2002–2005)
Česká ekonometrická společnost, zakládající člen


- volené členství
• Grantová agentura ČR,
předseda komise ekonomických věd (1993–1997, 2003–2006)
předseda komise společenských věd (2004–2006)
člen výkonného výboru Society for Computational Economics (2002–2006)

• Grantová agentura Akademie věd ČR
o člen komise ekonomických věd ( 2000-2002)

- jmenované členství
o dozorčí rada projektů Vědeckých center, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(1997–2000)

Nabídka témat závěrečných prací

Diplomové práce

Makroekonomické modely - konstrukce, modelování, predikce.

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 3/3
Oceněné: Bc. Martin Čihák, Bc. Peter Jurečka, M.A., Bc. Tereza Fišerová

Vedoucí diplomových prací

vše/oceněné: 13/8
Oceněné: Mgr. Filip Žikeš, Mgr. Jana Honnerová, Mgr. Kamil Nekula, Mgr. Karel Diviš, Mgr. Ondřej Nezdara, Mgr. Petr Jablonský, Mgr. Radovan Chalupka, Mgr. Vladimír Kvasnička

Vedoucí doktorských prací

počet: 5
Ing. Jan Plešingr, PhD., Mgr. Jan Filáček, Ph.D., Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D. (18.10.2007), PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. (21.11.2012), PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. (6.10.2011)

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance