JED209 - Applied Banking and Finance I

Kredit: 5
Role předmětu: Anglicky
Doktorský
Semestr - zimní
Garanti: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D., DSc.
Stránky kurzu: JED209
Literatura:
Popis: Please, switch to English.
This seminar serves as a discussion platform for a research project under No. GACR 403/10/1235 (2010-2014) Institutional Responses to Financial Market Failures.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY