JEM004 - Advanced Macroeconomics

Kredit: 9
Role předmětu: Anglicky
CFS - core
Magisterský - povinný
Magisterský - vše
MEF - core
Semestr - zimní
Garanti: PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
Mgr. Eva Hromádková
Stránky kurzu: JEM004
Literatura: Romer.D.(2012). Advanced Macroeconomics, 4th ed. McGraw-Hill/Irwin, Boston
ISBN: 978-0-07-351137

All administration regarding the course and all materials available through moodle (http://dl1.cuni.cz).
Popis: Cílem kurzu je uvést do studia makroekonomie na pokročilé úrovni. Uvádějí se a diskutují soutěžící teorie hospodářského růstu, hospodářských cyklů, nezaměstnanosti, inflace a investic. Široce jsou využívány matematické modely, přičemž důraz je kladen jak na interpretaci modelů ve vztahu k jejich předpokladům tak na matematické metody sloužící pro vývoj těchto modelů. Kurz je v anglickém jazyce.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance