JEM129 - Introduction to International Investment Protection

Kredit: 4
Role předmětu: Anglicky
CSF - elective
ET - povinně volitelný
F,FT a B - povinně volitelný
Magisterský - vše
MEF - elective
NEVYUČUJE SE
Semestr - letní
Garanti: Mgr. Ondřej Sekanina LL.M.
Stránky kurzu: JEM129
Literatura: • McLachlan et al.: International Investment Arbitration, Oxford University Press 2007
• Dolzer, Schreuer: Principles of International Investment Law, Oxford University Press 2008
• Muchlinsky (ed.): The Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford University Press 2008
• Šturma: Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, Linde 2008
Popis: .

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance