JEM229 - Treasury Management

Kredit: 5
Role předmětu: Anglicky
Bankovnictví a podnikové finance - povinně volitelné
Centrální bankovnictví a finanční regulace - povinně volitelný
CSF - elective
Ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví - povinně volitelné
Finanční trhy a datová analýza - povinně volitelný
Magisterský - vše
MEF - elective
MFDA - elective
Semestr - zimní
Garanti: Mgr. Michal Ranostaj
Stránky kurzu: JEM229
Literatura: to be added
Popis: to be added

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance