Bachelors Theses Topics

Sarah Godar M.A.
Corporate tax avoidance, tax havens

doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
I will happily supervise theses in the following areas: • microeconomic theory: information economics and non-cooperative game theory, especially currently active topics in applied microeconomic theory (evidence, expertise, advisors, persuasion, information design, strategic communication) • corporate finance: corporate governance (boards, executive networks, institutional investors, proxy advisors, shareholder voting, shareholder coalitions, ownership structures, large and minority shareholders), financial contracting, ESG heterogeneity, topics in accounting and economics (interactions between reporting and governance, rating agencies) • management and governance: allocation of decision-making in corporations and organizations (decentralization, delegation, bargaining, communication, voting, committees, performance schemes and internal management practices) • business and politics: corporate lobbying and political connections • microeconomic regulations: product and company disclosures on markets (certifications, voluntary disclosures, CSR, consumer protection) I am working as an applied theorist but I am willing to supervise empirical projects as long as the research design is credible enough.

PhDr. Lenka Šťastná Ph.D.
Topics from following fields are welcome: Efficiency analysis (DEA, SFA, FDH) Local public finance Spatial economics

Mgr. Emma Haas
I welcome any topic in the field of Applied Financial Econometrics. The decision on the topic will be made after the discussion with the student.

Mgr. Luboš Hanus
For bachelor students, I am open to any topic concerning an empirical application of theoretical problems in current economics. Further, I welcome topics in my research interest: - applied macroeconomics, - empirical time-series analysis.

Mgr. Petr Hanzlík
I welcome any topic regarding banking, role of the financial system in the economy, banking and financial regulation, central banks and their policies, monetary policy or financial stability.

Marek Hauzr
For bachelor students, I am open to any topic concerning forecasting in financial markets or forecasting using neural networks.

doc. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D.
Please write your thesis in English and use LaTeX. For current topics see the Student Information System, but I also welcome your own topics in meta-analysis (especially publication bias), international economics (trade and FDI), monetary economics (transmission of monetary policy shocks), and energy economics (demand for energy and issues related to social cost of carbon). Send me your grade point average from bachelor studies.

Ing. Arshad Hayat MA. MSc. Ph.D.
– Topics on FDI, Economic Growth, Natural resources and economic growth; Endogenous growth model; Gravity model of international trade

PhDr. Hana Hejlová
Topics on determinants and dynamics of house prices, e.g.: Relationship between Prices of Housing and those of Alternative Investment Opportunities Regional Determinants of Housing Affordability in the Czech Republic

prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.
Modely pro popis centrálně plánované ekonomiky Modely pro popis chování univerzit

PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Determinanty růstu cen rezidenčních nemovitostí v zemích CEEC); stylizovaná fakta Vývoj cen komerčních nemovitostí v ČR v době finanční krize Vyhodnocení cykličnosti fiskální politiky +jakékoli téma po domluvě

doc. Mgr. Tomáš Holub Ph.D.
viz SIS

prof. Roman Horváth Ph.D.
See the topics for M.A. theses below.

Mgr. Martin Hrdý
Structural and Cyclical Deficits of Government Budget

Mgr. Martin Hronec
I welcome any topic related to the field of empirical asset pricing, portfolio selection or machine learning (in case of interesting datasets). Only theses written in English and LaTeX are to be supervised.

Mgr. Kateřina Chadimová
Topics related to behavioral and experimental economics. Students are welcome to specify the topic on their own.

PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
1) Regulatory Impact Assessment in the Czech Republic and in the EU 2) Public Procurement in the Czech Republic – critical analysis of the tendering mechanisms 3) Economic evaluation of regulatory acts (e.g. Insolvency Act, Public Procurement Act, etc.)

doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D.
Topics in applied microeconomics (for guidelines and suggested topics see the file attached at the bottom of this webpage)

Ibrahim Awad
1-Stability of financial markets 2-Islamic Banking System 3-Cooperation between monetary policy and fiscal policy

doc. PhDr. Zuzana Havránková Ph.D.
For current topics see the Student Information System, but I also welcome your own topics in international, financial, and energy economics; especially those related to meta-analysis/publication bias. Please write your thesis in English and use LaTeX.

Ilgar Ismayilov M.A.
Macroeconomics, Fiscal policy, Time Series Econometrics

Mgr. Kristýna Ivanková
Topics from macroeconomics and econometrics with focus on the underlying mathematical and statistical theories (subject to agreement)

doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D.
see topics for MA's theses

prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
(I supervise only theses written in English) Bankruptcy Soft budget constraint. The economic analysis of Czech Fund PGRLF (=Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond). Export credit support (for example Czech institutions EGAP, CEB). The economic analysis of alcoholic beverages and tobacco industries. Economics of biofuels. Economics of genetically modified biofuels in Eastern Europe [This topic does not require any theory or exceptional smartness. It requires primarily dilligence and hard, but simple, work with assembling data about agricultural crops used for biofuels in East European countries. And some basic economic intuition in drawing conclusions from the data and extrapolating the data. And some interest in understanding the simple basics of biofuels crops agronomy and economics. This could be easily two or three thesis, each one concentrating on different group of countries. Knowledge of Eastern European languages (Russian, Romanian, Polish, Hungarian atc.) may be an advantage, but it is not required since the majority of good data sources is likely to be in English anyway.] Economics of solar energy and other topics related to energy security. Regulation of OTC derivatives.

PhDr. Radek Janhuba M.A., Ph.D.
Topics on sports economics Topics of applied microeconomics

Tomáš Janotík MSc.
Economic Aspects of Blood Donation Time-inconsistent Preferences and Procrastination Is Economics Performative? The Role of Think-tanks in Most Recent Czech/Slovak History and Their Impact on Economic Policy (you are more than welcome to specify your own topic)

doc. Petr Janský Ph.D.
I am ready to consider supervising your thesis - do not hesitate to get in touch. Please have a look at my recent publications to see whether we have shared research interests.

Martin Kábrt MSc.
See topics for master's theses.

Mgr. Roman Kalabiška
I welcome any topic regarding real estate markets and fiscal policy. Other topics from in macroeconomics are possible upon agreement.

doc. RNDr. Ondřej Kalenda Ph.D., DSc.
Matematická analýza některých ekonomických modelů. Cílem je prohloubení znalostí v některé oblasti matematiky (diferenciální rovnice, variační počet, optimální řízení) a aplikace na některý ekonomický model. Přesnější specifikace bude provedena po dohodě s případnými zájemci.

PhDr. Jiří Kameníček CSc.
1. Korupce (ekonomická analýza). Korupce v ČR neubývá. Dokonce se objevují už i její organizované formy. Nabízí se pokus o ekonomickou analýzu: a) Podmínky vzniku a podmínky bujení korupce. Hrozí ČR, že se korupce stane obdobou zla, které v Itálii představuje mafie? b) Analýza nabídky a poptávky po korupci. Je poptávka po korupci klesající funkcí? Je nabídka korupce rostoucí funkcí? Mohou se na "trzích korupce" objevit ceny vyčišťující trh? atp. 2. Veřejné statky a projevy lokálního populismus v parlamentu České republiky. (Například: každým rokem mnoho poslanců prosadí při projednávání rozpočtu státu dodatečné přesuny milionů Kč na různé "konkrétní" účely. Pokus o analýzu těchto aktivit v časové řadě.) 3. Neziskové organizace v ČR. Zásady financování a spektrum poskytovaných statků a služeb. (Mohou například zdravotnická zařízení pracovat jako neziskové organizace? Která a proč?) 4. Jsou neziskové organizace žádoucí, nebo spíše neústrojnou součástí tržních ekonomik? 5. Vyplatí se v ČR investovat do vlastního lidského kapitálu? (Pokus o porovnání výnosů ze vzdělání podle pracovních míst a oborů zaměstnání.)

Ing. Irena Kemény
akademický rok 2002/2003: Petra Pařenicová: Účetní analýza firmy.

PhDr. Tomáš Klinger Ph.D.
Machine learning, Applied data science, Marketing and risk analytics

prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc.
Please, see topics for M.A. theses below.

Daniel Kolář MSc.
I welcome topics related to wealth inequality. Theses are to be written in English and LaTeX.

Mgr. Dominika Ehrenbergerová (Kolcunová)
Topics related to monetary policy, financial stability or meta-analysis in general.

PhDr. Petra Kolouchová
Témata souvisejicí s oceňováním společností - např. diskontní míra, diskont za minoritu, diskont za nelikviditu, prémie za riziko akciového trhu

prof. Ing. et Ing. Luboš Komárek Ph.D., MSc., MBA
Driving Forces behind Foreign Exchange Reserve Accumulation for the Small Open Economy Financial Stability and Macroeconomic Policy: The Case of the Small Open Economy Global Economic Integration: Opportunities and Challenges Monetary and Fiscal Space in the OECD Countries Real Exchange Rates development in the EU Countries Modelling the NATREX (NATural Real Exchange Rate): Macroeconomic Model Based on Stock-flow Interaction

Mgr. Vědunka Kopečná
Topics from areas of energy economics, general equilibrium modeling, impact evaluation and treatment effects. Students are welcome to specify the topic on their own. Only theses written in English and LaTeX are to be supervised.Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance