doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

Photo

Position: Associate Professor
Field of interest: Public Finance, Political Economy, European Integration
Membership: European Economic Integration and Economic Policy, Internal

Contact

Office: Bethesda, Maryland
Email: schneider [AT] fsv [DOT] cuni [DOT] cz
Phone: +1 301 530 5032
Personal web pages: http://ies.fsv.cuni.cz/index.php?module=kernel&action=user&id_user=48&lng=en_GB
Available: Not available

More information

Syllabi

Course supervisor

JEB129 - Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings

Teacher

JEB129 - Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings

CV

Organisation Memberships

CESifo Research Fellow, European Economic Association, American Economic Association, International Institute for Public Finance

Education

1986-1989 MA Prague School of Economics, Prague, Czech Republic
1992-1993 MPhil. Cambridge University, United Kingdom
1992-1998 PhD. CERGE-EI, Charles University, Prague, Czech Republic

Job history

1994+ undregraduate and graduate courses in Public Finance at the IES FSV UK
2000-2007 New York University, Prague campus: Economics of Transition, undergraduate course
2002-2007 IES FSV UK: Head of the European integration department, courses in Corporate Governance, European Economic Policies, Economics of Ageing
2008+ Foreign-based researcher with the IES, Washington DC, USA. Adjunct professor of economics at Georgetown University, Washington DC.

Extra activities

1997+ Board member of the journal Finance a úvěr, board member since 1999, co-editor since 2000, editor-in-chief 2002-2004 and from 2008, chairman of the board 2004-2007
1993-1999 and since 2001: Board member of the Czech Economic Society
1996-1998 Economic advisor to the Minister of Industry and Trade
2002-2007 Vice-chairman of the Institute for Social and Economic Analyses (ISEA)
2002-2004 Executive director of The Leadership Forum
Referee in economic journals: Transition, Contemporary Economics, Eastern European Economics.

Awards and prizes

The best award comes when students, I have worked with, succeed. There are several examples:
Michal Ježek, Bc. 2002, Mgr.2004: Young Economist Award of the Czech Economic Association in 2002, later awarded a stipend at Cambridge University in Britain, MPhil. in 2005, now a PhD. student in Cambridge.
Jan Zápal Bc. 2002, Mgr. 2005: Englišova cena of the Czech Economic Association in 2004, awarded a stipend at London School of Economics for master degree which he received with distinction in the spring of 2006. Now a PhD. student at the LSE.
Dalibor Roháč, Bc. 2005, Mgr. 2006: Best essay by the Institute de Recherches Economiques at Fiscales in 2005, PhD. stipend at George Mason University, Virginia USA 2005-2008, PhD. student at Oxford University since 2008.

Topics for supervision

Term papers

Příklady:
Deficity veřejných rozpočtů a ekonomický růst - empirická studie.
Struktura daňových příjmů v zemích OECD a v transformujících se zemích - srovnávací studie.
Nezaměstnanost a daně - srovnávací studie ze zemí OECD.
Jaké veřejné statky vlády většinou neposkytují a jaké soukromé statky naopak většinou poskytují. Proč? Esej.
Vztah mezi veřejnými výdaji a systémem hlasování v dané zemi. Empirická studie, nebo esej , teorie veřejné volby.
Důchodové systémy - argumenty pro zachování PAYG - cokoliv.
Penzijní fondy - ČR a svět. Odvození optimálních daní a jejich aplikovatelnost v praxi - esej.
Teorie růstu veřejného sektoru - studie.
Nerovnost a daňové zatížení - empirická studie zemí OECD.

Bachelor theses

UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU POBYTU V ZAHRANIČÍ JSOU MOŽNÉ JEN PÍSEMNÉ KONZULTACE E-MAILEM!!
Pension systems in European countries - what can we learn from reforms?
Pension reform with children-related public pensions
Law makers - who are they? Professional and educational background of Czech (or other) law makers
Fiscal policy - political constraints and theoretical assumptions
1. Tržní selhání versus vládní selhání - esej.
2. Daně jako nástroj vládní politiky - esej.
3. Hlavní výdajové programy českých veřejných rozpočtů - popis a analýza potenciálních rizik.
4. Příjmy veřejných rozpočtů v ČR - popis a analýza potenciálních rizik.
5. Rozpočet Evropské unie a vliv na českou rozpočtovou politiku.
6. Srovnání českého rozpočtu s rozpočty vybraných zemí Evropské unie a zemí střední Evropy.
7. Důchodové systémy: možnosti přizpůsobení ve stárnoucí společnosti.
8. Důchodový systém - rozdíly mezi ČR a okolními státy.
9. Deficity veřejných rozpočtů a ekonomický růst - empirická studie.
10. Optimální nelineární daň- studie.
11. Teorie růstu veřejného sektoru - studie.
NOVE - Temata vedena Jane Zapalem (s moji pripadnou podporou) jsou uvedena v nize pripjenem souboru.

Master theses

WARNING: AS I AM ABROAD FOR THE TIME BEING, ONLY EMAIL CONSULTATIONS AND SUPERVISIONS ARE AVAILABLE!!!!
Pension systems in European countries - what can we learn from reforms?
Pension reform with children-related public pensions
Law makers - who are they? Professional and educational background of Czech (or other) law makers
Fiscal policy - political constraints and theoretical assumptions
1. Daňové zatížení práce a kapitálu: stav a vývoj v ČR a ekonomické důsledky. 2. Progresivnost českého daňového systému.
3. Střední volič a jeho vliv na daňové systémy v Evropě a v USA - esej.
4. Důchodový systém - podmínky pareto efektivní změny.
5. Důchodové systémy - vliv demografie.
6. Důchodový systém - polská a maďarská reforma ve světle českého systému.
7. Jak od spotřebních daní k ekologické dani?
8. Rovnost ve společnosti - nástroje měření a nástroje ovlivňování.
9. Optimální zdanění: kritické prozkoumání předpokladů teorie - esej.
10. Daně a ekonomický růst - empirické srovnání.
11. Daně a ekonomický růst - ekonomická analýza.
12. Fiskální federalismus, vyšší územně správní celky a české veřejné rozpočty. 13. Funkce mimorozpočtových fondů v zemích EU.
14. Internet a daně - esej.
15. Globalizace a daňová konkurence: rizika a přínosy - esej, analýza.
16. Rozpočtové výdaje na podporu úspor: jejich efektivnost a ospravedlnitelnost.
17. Velikost veřejného sektoru ve světě: přínosy a náklady - analýza
18. Generační účetnictví: koncept a jeho aplikace na Českou republiku.
NEW AND RECOMMENDED - Thesis topics proposed and supervised by Jan Zapal (with my support) are in the document attached below.

Supervised Bachelor theses

all/awarded: 35/5
Awarded: Bc. Dalibor Roháč, Bc. Jan Kabátek, Bc. Katarína Miklovičová, Bc. Michal Ježek, Bc. Petra Benešová

Supervised Master Theses

all/awarded: 37/6
Awarded: Mgr. Gabriela Hrubá, Mgr. Lucie Antošová, Mgr. Michal Ježek, Mgr. Miroslava Žilková, Mgr. Petr Hedbávný, Mgr. Tomáš Merkner

Supervised Ph.D. Theses

number: 3
Mgr. Juraj Kopecsni, Ph.D. (30.9.2010), Mgr. Radovan Chalupka, Ph.D. (15.12.2010), PhDr. Kamila Fialová, Ph.D. (18.4.2012)

Downloadable

Brief CV
Thesis Topics supervised by Jan Zapal

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance