JJB009 - Úvod do psychologie

Credit: 5
Status: Bachelors - All
Bachelors - elective
Czech
Semester - winter
Course supervisors: Mgr.Ing. Marek Vranka
Course homepage: JJB009
Literature:
Description: Jednosemestrální cyklus přednášek o základech současného psychologického poznání pro studenty ne-psychologických společenskovědních a humanitních oborů. Důraz je kladen na procesy komunikace a zpracování informací.
Cíl předmětu

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance