JEB006 - Matematika II

Credit: 7
Status: Bachelors - All
Bachelors - core
Czech
Semester - summer
Course supervisors: Mgr. Václav Vlasák Ph.D.
Course homepage: JEB006
Literature: Hájková V., John O., Kalenda O., Zelený M. Matematika, Matfyzpress, Praha 2006
Kopáček, J. a kol.: Příklady z matematiky nejen pro fyziky I, Matfyzpress, Praha 2005: Kapitola 7 a oddíly 9.4 a 9.5
Kopáček, J. a kol.: Příklady z matematiky nejen pro fyziky II, Matfyzpress, Praha 2006: Oddíly 3.1, 3.5, 3.7 a kapitola 5
Děmidovič B.P.: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment, Praha 2003
(nebo starší ruský originál)
Description: Students became familiar with mathematical analysis of functions of several variables, linear algebra, series and Riemann integral.
The presented methods are useful for solving problems in economics, mainly problems from microeconomics.

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY