JEB028 - Matematika III

Credit: 6
Status: Bachelors - All
Bachelors - elective
Czech
Semester - winter
Course supervisors:
Course homepage: JEB028
Literature: Hájková, John, Kalenda, Zelený: Matematika, Matfyzpress 2006 (kapitoly 8-12)
J.Kopáček a kol. Příklady z matematiky nejen pro fyziky, Matfyzpress 2005 (oddíl 5.2, kapitola 7, oddíly 8.1, 8.2 a 9.1)
Description: Deeper results of mathematical analysis and linear algebra which are applicable in economy are studied.

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance