JEB046 - Účetnictví I

Credit: 4
Status: Bachelors - All
Bachelors - elective
Czech
Semester - summer
Course supervisors: Ing. Irena Kemény
Course homepage: JEB046
Literature: Zákon o účetnictví 563/1991 Sb. ve znění novel.
Postupy účtování pro podnikatele.
Description: Basic functions, principles,system of record keeping. Financial accounting as an information system.

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance