JEB047 - Účetnictví II

Credit: 6
Status: Bachelors - All
Bachelors - elective
Czech
Semester - winter
Course supervisors: Ing. Irena Kemény
Course homepage: JEB047
Literature: Zákon o účetnictví 563/1991 Sb. ve znění novel.
Postupy účtování pro podnikatele.
Description: Navazuje na kurs Účetnictví I.

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance