JEM040 - Účetní a daňové poradenství

Credit: 6
Status: Czech
EEI and EP - elective
ET - elective
F,FM and B - elective
Masters - all
Semester - winter
Course supervisors: Ing. Irena Kemény
Course homepage: JEM040
Literature: Vančurová, A., Láchová L., Vítek L.: Daňový systém ČR aneb učebnice daňového práva, VOX, Praha - aktuální vydání.

Zákon o daních z příjmů 586/92 Sb. ve znění novel.

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

Zákon o účetnictví 563/91 Sb. ve znění novel.

České účetní standardy.

Vyhláška 500/2002 Sb.
Description: The course focuses on financial accountig as an important information resource management in national and international scale. It introduces the tax system in the Czech Republic in terms of legal provisions and practical experience.

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance