JEM094 - Právo obchodních společností

Credit: 4
Status: Czech
ET - elective
F,FM and B - elective
Masters - all
Semester - summer
Course supervisors: doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
Course homepage: JEM094
Literature: Základní zahraniční knihy:

mainstream (doporučené):

- Kraakman, R., Davies, P., Hansmann, H., Hertig, G., Hopt, K., Kanda, H., Rock, E., The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach, Oxford University Press, Oxford, 2004
- Romano, R.: Foundations of Corporate Law, 2nd Edition, Foundation Press, 2010
- Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R.: The Economic Structure of Corporate Law, Harvard University Press, Cambridge, MA 1991

kritika mainstreamu (doporučené):

- Greenfield, K., The Failure of Corporate Law, The University of Chicago Press, 2006
- Stout, L., The Shareholder Value Myth, Berrett-Koehler, San Francisco, 2012

metodologie (povinné):

- Kahneman. D., Thinking, Fast and Slow, Penguin Books, 2012

Základní domácí knihy (povinné části k dispozici jako readers):

- Richter, T., Kuponová privatizace a její vlivy na správu a financování českých akciových společností, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2005
- Richter, T., Insolvenční právo, 2. vydání, Wolters Kluwer, Praha, 2017

Materiály připojené k syllabu kursu v SIS Tajemník.
Description: Following a brief law-and-economics-based introduction to the business corporation and its governance, the course will explore the legal principles of debt financing (including the related areas of secured debt and bankruptcy), as well as the fundamentals of mergers and acquisitions.

Given the current market situation in the Czech Republic, there will be emphasis on debt, less on M&A and very little on equity. Issues related to public capital markets will not be discussed.

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance