JEM228 - Systemic Risk and Macroprudential Policy

Credit: 6
Status: Bankovnictví a podnikové finance - elective
Centrální bankovnictví a finanční regulace - elective
CSF - elective
Ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví - elective
English
Finanční trhy a datová analýza - elective
Masters - all
MEF - elective
MFDA - elective
Semester - summer
Course supervisors: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
Course homepage: JEM228
Literature: to be added
Description: to be added

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY