Ing. Šárka Bokočová - Novinky

10.08.2016 - Právě vyšlo letošní čtvrté číslo Czech Journal of Economics and Finance

Čtvrté letošní vydání Czech Journal of Economics and Finance (4/2016) přináší následující články:

The journal is published by Faculty of Social Sciences, Charles University and is currently edited by Roman Horváth (Editor-in-Chief), and Senior editors: Jarko Fidrmuc (Zeppelin University, Friedrichshafen), Martin Fukač (New Zealand Treasury), Evžen Kočenda (Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague), Ondřej Schneider (IES, IIF), and Laurent Weill (University of Strasbourg).
 

 

02.06.2016 - Vyšlo třetí číslo Czech Journal of Economics and Finance

 Letošní třetí číslo Czech Journal of Economics and Finance (3/2016) přináší tyto články:

The journal is published by Faculty of Social Sciences, Charles University and is currently edited by Roman Horváth (Editor-in-Chief), and Senior editors: Jarko Fidrmuc (Zeppelin University, Friedrichshafen), Martin Fukač (New Zealand Treasury), Evžen Kočenda (Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague), Ondřej Schneider (IES, IIF), and Laurent Weill (University of Strasbourg).

11.05.2016 - Výběrové řízení na vedoucího Katedry financí a kapitálových trhů

 Více informací zde.

11.04.2016 - Právě vyšlo druhé číslo Czech Journal of Economics and Finance

 Druhé letošní číslo  (2/2016)  Czech Journal of Economics and Finance přináší následující články

The journal is published by Faculty of Social Sciences, Charles University and is currently edited by Roman Horváth (Editor-in-Chief), and Senior editors: Jarko Fidrmuc (Zeppelin University, Friedrichshafen), Martin Fukač (New Zealand Treasury), Evžen Kočenda (Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague), Ondřej Schneider (IES, IIF), and Laurent Weill (University of Strasbour

19.02.2016 - Vyhlášení soutěže grantové agentury ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, juniorské a mezinárodní grantové  projekty (s Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2017.

Zadávací dokumentace    
Vstup do aplikace   
Postup pro řešitele projektu   

Termín zaslání návrhů na oddělení vědy: 18. března 2016

08.02.2016 - Právě vyšlo první letošní číslo (1/2016) Czech Journal of Economics and Finance

První letošní číslo Czech Journal of Economics and Finance přináší následující články:

The journal is published by Faculty of Social Sciences, Charles University and is currently edited by Roman Horváth (Editor-in-Chief), and Senior editors: Jarko Fidrmuc (Zeppelin University, Friedrichshafen), Martin Fukač (New Zealand Treasury), Evžen Kočenda (Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague), Ondřej Schneider (IES, IIF), and Laurent Weill (University of Strasbourg).

 

08.12.2015 - Právě vyšlo letošní šesté číslo Czech Journal of Economics and Finance

V posledním letošním vydání najdete tyto články:

In the middle of this issue: Journal Year Index

The journal is published by Faculty of Social Sciences, Charles University and is currently edited by Roman Horváth (Editor-in-Chief), and Senior editors: Jarko Fidrmuc (Zeppelin University, Friedrichshafen), Martin Fukač (New Zealand Treasury), Evžen Kočenda (Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague), Ondřej Schneider (IES, IIF), and Laurent Weill (University of Strasbourg).

 

04.11.2015 - BCG STRATEGY CUP 2015 November 13-20

BCG Strategy Cup is a one-week business competition between teams from top Czech and Slovak universities. Find the unexpected solution to real-life business case. Team up and win the BCG Strategy Cup with a prize of CZK 50,000.

Students in their final year of study (master or PhD) and three or four members per team are welcome to apply. Apply now by November 10 at www.bcg.cz   

If you have questions, please contact us at klimanova.dobromila@bcg.com

26.10.2015 - Volby do AS UK a AS FSV UK na volební období 2016-2019

Ve dnech 25. - 27. listopadu 2015 proběhnou na FSV UK volby do Akademického senátu UK a Akademického senátu FSV UK.

Volby proběhnou elektronicky a budou zahájeny ve středu 25. listopadu 2015 v 10:00 a ukončeny v pátek 27. listopadu 2015 v 15:00.

Informace k volbám a odkaz na volební aplikaci

Lhůta pro podávání kandidátních listin je do 13. listopadu 2015 do 12:00 hodin.

08.10.2015 - Letošní páté číslo časopisu Czech Journal of Economics and Finance

přináší tyto články:

Benefit-Retirement Age Schedules and Redistribution in Public Pension Systems - András SIMONOVITS 

A Cross-Country Analysis of Monetary Policy Effects on Prices - Bruno ĆORIĆ, Lena MALEŠEVIĆ PEROVIĆ, Vladimir ŠIMIĆ

Monetary Policy and Exchange Rate Dynamics: The Exchange Rate as a Shock Absorber - Volha AUDZEI, František BRÁZDIK 

Central and Eastern European Stock Exchanges under Stress: A Range-Based Volatility Spillover Framework - Sercan DEMIRALAY, Selçuk BAYRACI
 

The journal is published by Faculty of Social Sciences, Charles University and is currently edited by Roman Horváth (Editor-in-Chief), and Senior editors: Jarko Fidrmuc (Zeppelin University, Friedrichshafen), Martin Fukač (New Zealand Treasury), Evžen Kočenda (Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague), Ondřej Schneider (IES, IIF), and Laurent Weill (University of Strasbourg).

 

 

24.09.2015 - BCG Connection Event

The Boston Consulting Group is the world’s leading advisor on business strategy and the pioneer of strategy consulting. Join our connection event to meet experienced BCG consultants and get answers to your questions, on October 19 at 6:00 p.m. Hotel Boscolo, Senovážné náměstí 13, Praha 1.

Learn about BCG’s Strategy Cup 2015 competition as well. Together we will develop the best in you.

Register now by October 16 at here.

Find out more at www.bcg.cz.

19.08.2015 - Canon Foundation in Europe Research Fellowships

Canon Foundation informuje o programu Canon Foundation in Europe Research Fellowships. Zájemci o stipendium by měli mít do deseti let od udělení magisterského titulu. Výzkumný pobyt v Japonsku je ohraničen dobou tři měsíce až jeden rok s tím, že výzkum je možný ve všech disciplínách. Výzkum lze v Japonsku zahájit nejdříve 1. ledna 2016.

Termín pro podání žádosti: 15. září 2015

Podrobné informace: zde

Přihláška na vyžádání online: zde

 

 

21.07.2015 - Výběrové řízení MZV ČR na podporu česko-polských projektů

MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na podporu česko-polských projektů realizovaných    v roce 2016. Typy podporovaných aktivit jsou např. vědecké projekty, konference, semináře,    společné projekty VŠ včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Podpora    z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů (ve výjimečných případech 100%).  

Podrobné informace a formuláře.

Termín odevzdání žádosti na odd. vědy: 18. září 2015    

04.06.2015 - Třetí číslo (3/2015) Czech Journal of Economics and Finance právě vyšlo

Třetí letošní číslo Czech Journal of Economics and Finance přináší tyto články:

The journal is published by Faculty of Social Sciences, Charles University and is currently edited by Roman Horváth (Editor-in-Chief), and Senior editors: Jarko Fidrmuc (Zeppelin University, Friedrichshafen), Martin Fukač (New Zealand Treasury), Evžen Kočenda (IES), Ondřej Schneider (IES, IIF), and Laurent Weill (University of Strasbourg).

21.05.2015 - Master Thesis in Company Valuation

Deloitte intends to support students interested in writing their Master's Thesis on topics related to company valuation with a special emphasis on the Central and Eastern European markets. Topics of interest include (but are not limited to) the examination of region-specific risk premia , analysis of variation and persistence of abnormal profitability, analysis of how the quality of the institutional framework affects the degree of efficiency of CEE markets. Theses will be supervised by Jiří Novák at IES. Deloitte will provide data support and occasional consultation of the applied aspects of the thesis. If interested, send your CV, transcript of records (prinscreen from SIS), and a short research proposal outlining the topic of your interest to Jiří Novák no later than on May 31. Early applications are encouraged. Students will be notified within a week after the submission of their applications.

20.05.2015 - Technologická agentura ČR

Technologická agentura ČR vyhlásila třetí veřejnou soutěž pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje "OMEGA". 

Zadávací dokumentace a elektronická přihláška projektu

Popis programu OMEGA  

Postup pro navrhovatele projektu   

Termín podání návrhů na oddělení vědy: 22. června 2015

13.05.2015 - Vyhlášení dvacátého ročníku soutěže o Cenu Josefa VAVROUŠKA

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje veřejnou soutěž o Cenu Josefa Vavrouška pro rok 2015.

Cena je vyhlašována každoročně a udělována studentům, doktorandům a pracovníkům českých vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť do 35 let na základě předložených prací na téma „Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace“.

Podrobnější informace v příloze: Vyhlášení dvacátého ročníku soutěže o Cenu Josefa VAVROUŠKA

Uzávěrka přihlášek je stanovena na pátek 26. 06. 2015 do 12:00 hod.

07.04.2015 - MOVE ONE – Informal female consulting evening on Friday, April 24, 2015 from 18.00 to 21.00

Please join us BCG women for a spring boat ride on the Vltava. We want to meet and learn more about curious young women in Prague like you. We would be happy to share our experiences in business and consulting as we enjoy a glass of wine, live jazz music and delicious dinner together. Submit your CV by Tuesday, April 21 online at here. If you have any questions, please contact STROBLOVA.DANIELA@BCG.COM
Your BCG Women's Initiative Team in Prague.

01.04.2015 - Právě vyšlo druhé letošní číslo Czech Journal of Economics and Finance

Druhé letošní číslo Czech Journal of Economics and Finance (2/2015) přináší tyto články:

The journal is published by Faculty of Social Sciences, Charles University and is currently edited by Roman Horváth (Editor-in-Chief), and Senior editors: Jarko Fidrmuc (Zeppelin University, Friedrichshafen), Martin Fukač (New Zealand Treasury), Evžen Kočenda (CERGE-EI), Ondřej Schneider (IES, IIF), and Laurent Weill (University of Strasbourg).

20.02.2015 - Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, juniorské a mezinárodní grantové projekty (s Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2016.

Zadávací dokumentace  
Vstup do aplikace  
Postup pro řešitele projektu  

Termín zaslání návrhů na oddělení vědy: 20. března 2015.

18.02.2015 - BCG CONNECTION EVENT

Are you ready to discover a career of challenge and reward?
 
The Boston Consulting Group is the world’s leading advisor on business strategy and the pioneer in strategy consulting. Join our connection event to meet experienced BCG consultants and get answers to your questions. Learn about BCG’s Crack the Case  interview training as well. Together we will develop the best in you.

Register by March online at here. If you have any questions, please contact vcelakova.daniela@bcg.com

06.02.2015 - Sháníme vyučujicí pro Introductory Statistics

Pro výuku cvičení z Introductory Statistics  (sylabus je v prolinku titulku) sháníme cvičící. Podmínkou je ukončené bc. vzdělání a chuť učit. Samozřejmostí je finanční odměna. Zájemci nechť píší na mail: michal.cervinka@fsv.cuni.cz. 

05.02.2015 - Soutěž NF Neuron

NF Neuron vyhlásil soutěž na podporu projektů základního výzkumu v oborech fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy pro vědce do 40 let. Žádost se podává prostřednictvím webového rozhraní do 31. března 2015. Termín oddělení vědy pro zaslání informace o přípravě projektu: 27. března 2015.

03.02.2015 - Akademická angličtina I

Kabinet jazykové přípravy v LS otevírá nový kurz Akademická angličtina I v pondělí od 11 hod v Jinonicích. V případě velkého zájmu bude otevřena další paralelka od 12:30. Prerekvizitou je absolvování odborné angličtiny předepsané pro daný obor. Více informací viz  zde. 

02.02.2015 - První číslo Czech Journal of Economics and Finance v roce 2015

 První číslo Czech Journal of Economics and Finance v roce 2015 přináší násladující články:

The journal is published by Faculty of Social Sciences, Charles University and is currently edited by Roman Horváth (Editor-in-Chief), and Senior editors: Jarko Fidrmuc (Zeppelin University, Friedrichshafen), Martin Fukač (New Zealand Treasury), Evžen Kočenda (CERGE-EI), Ondřej Schneider (IES, IIF), and Laurent Weill (University of Strasbourg).

02.02.2015 - BCG CORPORATE FINANCE UNLIMITED 2015 M&A Workshop in Milan, March 20–22

A deep-dive into M&A

Experience a real BCG project and gain insights into the full cycle of a live transaction.
Learn the methodologies and approach of the world's leading strategy consultancy.
We are seeking university students with a background in finance, economics, business, or similarly quantitative subjects.
 
More information & registration at cf-unlimited.bcg.com

Application deadline: February 15, 2015

BCG Prague Recruiting team

14.01.2015 - Univerzitní Maraton: Běh o pohár rektora Univerzity Karlovy – sestavte štafetu FSV

Dejte dohromady tým 4 lidí a poběžte onu jedinečnou vzdálenost 42 kilometrů ve formě štafety v dalším ročníku Univerzitního maratonu, jehož hlavním patronem je Univerzita Karlova v Praze.
FSV UK podpoří štafety svých studentů a uhradí 50% startovného. Pokud chcete přihlásit štafetu studentů FSV, kontaktujte Sylvii Fišerovou na e-mailu sylvie.fiserova(at)fsv.cuni.czUniverzitní maraton - Běh o pohár rektora UK

04.12.2014 - Poslední číslo (6/2014) Czech Journal of Economics and Finance

 přináší tyto články:

 

The journal is published by Faculty of Social Sciences, Charles University and is currently edited by Roman Horváth (Editor-in-Chief), and Senior editors: Jarko Fidrmuc (Zeppelin University, Friedrichshafen), Martin Fukač (New Zealand Treasury), Evžen Kočenda (CERGE-EI), Ondřej Schneider (IES, IIF), and Laurent Weill (University of Strasbourg).

 

04.11.2014 - Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR zveřejnila výzvu k podávání nominací na členy do hodnotících panelů.
Informace o panelech, úplný text výzvy a formulář pro nominaci.
Termín elektronického zaslání na odd. vědy: 28. listopadu 2014.

03.11.2014 - Páté číslo (5/2014) Czech Journal of Economics and Finance

Letošní páté číslo Czech Journal of Economics and Finance přináší nasledující články:

 • Risk-Return Convergence in CEE Stock Markets: Structural Breaks and Market
  Volatility -  Štefan LYÓCSA, Eduard BAUMÖHL
 • Capital Income Taxation and Risk-Taking under Prospect Theory: The
  Continuous Distribution Case - Jaroslava HLOUSKOVA, Jana MIKOCZIOVA, Rudolf SIVAK, Peter TSIGARIS
 • Housing Wealth Effect on Personal Consumption: Empirical Evidence from
  European Post-Transition Economies - Anita ČEH ČASNI
 • An Empirical Analysis of Welfare Dependence in the Czech Republic - Martin GUZI
   

The journal is published by Faculty of Social Sciences, Charles University and is currently
edited by Roman Horváth (Editor-in-Chief), and Senior editors: Jarko Fidrmuc (Zeppelin
University, Friedrichshafen), Martin Fukač (New Zealand Treasury), Evžen Kočenda
(CERGE-EI), Ondřej Schneider (IES, IIF), and Laurent Weill (University of Strasbourg).

08.10.2014 - Výzkumná práce ČNB o oslabení kurzu

Česká národní banka vydala koncem září výzkumnou publikaci v řadě Research and Policy Notes s názvem "Měnový kurz jako nástroj při nulových úrokových sazbách: případ ČR", jejímiž spoluautory jsou ekonomové působící též na IES (T. Holub a in memoriam rovněž K. Šmídková). Studie je doporučena zejména (ale zdaleka nejen) studentům kurzu Monetary Economics.

08.10.2014 - Malá obhajoba disertační práce Tomáše Sedláčka

Ve středu 15. října 2014 se od 17:30 hodin v místnosti 314 uskuteční malá obhajoba disertační práce Tomáše Sedláčka "Selected Chapters from the History of Economic Thought". Všichni jsou srdečně zváni.

23.09.2014 - Grantová agentura UK

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2015. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Pravidla soutěže, vstup do aplikace a podrobné informace pro žadatele.  

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2014.

Termín elektronického podání na odd. vědy: 11. listopadu 2014

22.09.2014 - Open Day at the Institute of Economic Studies

We would like to cordially invite you to the IES Open Day of the English degree Bachelor programme of Economics and Finance (BEF) held on September 22, 2014. You will have an opportunity to meet the faculty members and current students and ask questions about studies at the IES.

We are looking forward to your visit of our Institute in Opletalova street 26, Prague 1.

Detailed program of the IES Open Day is available here.

You can also find useful information about studies at the IES at Admissions web page.

03.09.2014 - Akademická angličtina pro posluchače FSV UK

Studenti, kteří absolvovali kurz odborné angličtiny a chtějí si dále rozšiřovat svou znalost anglického jazyka s ohledem na akademické prostředí, mají možnost si zapsat kurz akademické angličtiny na úrovni C1. Jednosemestrální kurz si lze zapsat v zimním i letním semestru. Na kurz Akademická angličtina I vyučovaný v zimním semestru navazuje v letním semestru kurz Akademická angličtina II.
Více informací viz zde.

18.07.2014 - 5 dílčích stipendií pro studium na UMEF University v Ženevě

 Universita UMEF (University of Management, Economics and Finance) v Ženevě nabízí pro uchazeče z České republiky celkem 5 stipendií. Těchto stipendií lze využít k tříletému bakalářskému, dvouletému magisterskému nebo tříletému doktorandskému studiu, které musí být zahájeno v akademickém roce 2014/2015. 

Jedná se o dílčí stipendia, neboť stipendisté musí počítat s hrazením dalších nutných výdajů (např. nákup učebních pomůcek, pořízení studentské karty aj.) v celkové výši 3800 švýcarských franků (CHF) ročně.

Přihlášky se podávají přímo na školu, uzávěrka přijímání přihlášek je 31. července 2014. Formulář žádosti je třeba stáhnout z webové stránky školy, k vyplněnému formuláři je nutné přiložit životopis a doklady o dosavadním vzdělání (podle toho, o kterou úroveň studia se jedná), případně i další doklady, pokud by je švýcarská škola požadovala. Informace o náplni studia musí zájemci vyhledat na webové stránce školy.

Případné upřesňující dotazy je nutno směrovat přímo na školu.

Kontakt a bližší informace:

Internet: http://www.umef-university.ch    

09.06.2014 - Třetí letošní číslo Czech Journal of Economics and Finance právě vyšlo

Třetí vydání Czech Journal of Economics and Finance (3/2014) přináší následující články:

The journal is published by Faculty of Social Sciences, Charles University and is currently edited by Roman Horváth (Editor-in-Chief), and Senior editors: Jarko Fidrmuc (Zeppelin University, Friedrichshafen), Martin Fukač (New Zealand Treasury), Ondřej Schneider (IES, IIF), and Laurent Weill (University of Strasbourg).

24.03.2014 - Galavečer FSV

Dne 28. 3. 20214 se koná druhý ročník Galavečeru FSV Občanské plovárně od 19 hodin

Letošní Galavečer FSV se ponese v duchu kabaretního žánru Burlesque. Stejně jako loni Vás čeká pestrý hudební a doprovodný program a bohatá tombola. Hudební program večera bude v režii jazzového tria JazzIllusion, electroswingových Mydy Rabycad a DJ Mackieho Messera. Atmosféru Burlesque dotvoří vystoupení Prague Burlesque a taneční Zig-Zag Dance studio Vás vyzve k tanci. Dále pro Vás na místě bude připraveno občerstvení, welcome drink a již zmíněná tombola. V tombole můžete získat vstupenky do pražských divadel a kin, poukazy do taneční školy, na jazykové kurzy či na mnohé sportovní akce a knihy z mnoha knihkupectví. 

Lístky v předprodeji stojí 200 Kč, na místě budou k dostání za 250 Kč.

Více na www.facebook.com/GalavecerFsv

19.03.2014 - Vyhlášení soutěže nadace Josefa Hlávky

Správní rada Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky vyhlásila soutěž na získání individuální finanční podpory pro badatelskou práci věnované českému národnímu hospodářství a společenským souvislostem. Hlavním tématem je téma Česká společnost v Evropě a ve světě. Seznam prioritních témat je zveřejněn na stránkách nadace.

Odkaz na webové stránky nadace

Termín podání přihlášky na nadaci: 30. dubna 2014

07.03.2014 - Výsledky hodnocení kurzů zveřejněny

Vážení pedagogové, vážení studenti, na webu http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz/ jsou zveřejněny výsledky hodnocení kurzů za uplynulý zimní semestr. Všem díky za spolupráci, Petr Soukup

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance