prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D., DSc. - News

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY