prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc. - News

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY